Naturmedisinsk utdannelse

 
 
 

Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 
 
 

 Motta nyhetsbrev

 
 Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 

 

 

 


 

 

Om utdannelsen Studieplan Priser
Eksamen og prøver Forelesere  

EKSAMEN PÅ HEILPAKTIKERUTDANNELSEN

 

Heilpraktikereksamen arrangeres i samarbeid
med heilpraktikerskolen i Danmark
 

Bildet: Nyutdannede heilpraktikere ved heilpraktikerskolen i Danmark

 

Den avsluttende muntlige heilpraktikereksamen:
Foregår i Silkeborg, hos heilpraktikerskolen i Danmark.
Eksamen er individuell, men foregår i grupper på 2-3 personer.

 

Ved den muntlige avsluttende eksamen testes du i 5 hovedområder:

 

   r Generell kunnskap om og forståelse av de viktigste heilpraktikerfagene:
       homeopati, irisanalyse, homotoksikologi, auriculoterapi, urtemedisin mm..

   r Din skriftlige oppgave (hovedoppgaven) fra utdannelsens avsluttende modul

   r Anatomi og fysiologi

   r Klinisk undersøkelse, f,eks blodtrykk, lunge- og hjerteundersøkelse, etc.

   r Cases, der du demonstrerer din kunnskap i sykdomslære.
        Når skal du f,eks sende dine pasienter til legen?

 

Til stede ved den avsluttende eksamen er:
   
r  Dansk eller norsk heilpraktiker
   
r Tysk eller dansk lege og heilpraktiker

 

Antall eksamensforsøk og eksamensavgift:

Du kan ta opp igjen den avsluttende eksamen så mange ganger du har behov for.
(når vi arrangerer eksamen)

Ett eksamensforsøk inngår i studie avgiften for den avsluttende heilpraktikereksamen.
Dersom du stryker og må ta opp igjen eksamen - tilkommer en ekstraavgift. (se prislisten)
Dersom du ikke deltar på den oppsatte eksamen og vil ta den igjen senere - tilkommer en ekstraavgift

 

 Skriftlige eksamener.

Hvert halvår på heilpraktikerutdannelsen
avsluttes med en 3 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Del 1 / studiet innføring i naturmedisin
 - 1 eksamen

Del 2
- 2 eksamener
- 1 Eksamen i anatomi og fysiologi (4 timer oppmøte eksamen)

Del 3 
1 eksamen (i tillegg til den avsluttende muntlige eksamen, se ovenfor) 

Du kan regne med spørsmål i fra de fleste fag som inngår i studiet.

Eksamen er hjemmeeksamen ved din PC.
Prøven består av en blanding av multiple choice og skriftlige spørsmål.
Prøven er med hjelpemidler.
Du skal ha 60% riktige svar for å bestå.
Eksamen i anatomi og fysiologi er en 4 timers oppmøteeksamen.

 

Antall eksamensforsøk og eksamensavgift

Du kan ta opp igjen en eksamen så mange ganger du har behov for.

1 eksamensforsøk inngår i studieavgiften for hver eksamen.

Dersom du behøver flere forsøk  tilkommer en ekstraavgift for hvert nye eksamensforsøk.
(se prislisten)

 

Adgangskrav til eksamen

 

1) Deltatt på alle oppmøtekurs og gjennomgått alle nettkurs som inngår.  
   (Du kan søke fritak dersom du har et tilsvarende kurs fra tidligere, eller hvis det er en spesiell omstendighet som gjør at du
    ikke kan delta på et oppmøtekurs. vi kan da kreve at du skal ta kurset senere)
2) Bestått den forrige eksamen..

For å få gå opp til den avsluttende muntlige heilpraktikereksamen kreves at du har:

1) Fullført og bestått del 1, 2 og 3 på heilpraktiker utdannelsen.
2) Du har tatt eksamen i grunnleggende anatomi og fysiologi på minimum 75 undervisningstimer.
3) Bestått VEKS kurs på 50 timer  (ekstern utdannelse)
4) Deltatt på førstehjelpskurs (på minimum 3 timer og i regi av en autorisert kursholder)
5) Fått godkjent den skriftlige hovedoppgaven.

 
  Studieerfaring er et pluss, da du må forvente en del hjemmearbeid
 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no