Naturmedisinsk utdannelse

 
 

 

Hjem

 

 

 

 

Kontakt

 
 
 
Om utdannelsen Studieplan Priser  
Eksamen og prøver Forelesere    
 

 Motta nyhetsbrev

  Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 

Behandling

 Søker du alternativ behandling?
 Vi driver klinikk for helhetsmedisin
 på Nordstrand i Oslo
 
 
 

 

 

 


 

 

   HEILPRAKTIKERUTDANNELSEN STUDIEPLAN

 

UTDANNELSE TIL HEILPRAKTIKER OVER 2 1/2 ÅR  

 

UTDANNELSEN BESTÅR AV3 DELER - DEL 1: 1/2 ÅR - DEL 2: 1ÅR - DEL 3: 1 ÅR  
 
 

* AFP    = Anatomi, fysiologi og grunnleggende patologi

* VEKS = VEKS-fag kurs

* FK      = Førstehjelpskurs

* NLH    = Norges Landsforbund av Homøopraktikere  - Les mer på NLH`s hjemmeside her:

  

 Når starter utdannelsen?

 

Del 1 Innføring i naturmedisin

Del 1 er 100% nettbasert og oppstart er når du selv ønsker.

 

Del 2

   For å starte på del 2 må du ha fullført del 1.
   Vi starter opp del 2 når mange nok studenter har fullført del 1 og ønsker å gå videre på del 2.
   Første aktuelle oppstart på del 2 er januar 2021

 

Del 3

For å starte på del 3 må du ha fullført del 1 og del 2.
Vi starter opp del 3 når mange nok studenter har fullført del 2 og ønsker å å videre på del 3.

  

Anatomi og fysiologi med grunnleggende patologi

Delkurs 1 inngår i heilpraktikerutdannelsens del 1
Delkurs 2 -12 inngår i heilpraktikerutdannelsens del 2

Det avlegges en egen eksamen for anatomi og fysiologi med grunnleggende patologi
Eksamen er en 4 timers skriftlig oppmøteeksamen.

Det er mulig å skyve på eksamen i forhold til avslutningen på heilpraktikerutdannelsens del 2
Eksamen må tas innen du er ferdig med det første 1/2 året på heilpraktikerutdannelsens del 3.

Hvis du har en bestått eksamen i anatomi, fysiologi og patologi fra tidligere
får du fritak og redusert studieavgift.

 

Studentoppfølging

 

Det meste av utdannelsens nettundervisning er innspilte forelesninger. Dette har både fordeler og ulemper.
De viktigste fordelene er at du kan se forelesningene når det passer deg, ta pauser når du ønsker og at du kan se forelesningene så ofte du ønsker / har behov for. Den største ulempen er at du ikke kan stille foreleseren spørsmål
direkte undervegs. 

Oppfølgingswebinarer:
For å gi studenten best mulig oppfølging vil holde oppfølgingswebinarer, dette er live webinarer hvor studenten kan stille sine spørsmål direkte til oss. Hvor ofte oppfølgingswebinarene vil bli holdt vil bli bestemt senere,da det vil være avhengig av behovet, antall studenter o.l.

En til en oppfølging:
Direkte oppfølging med hver enkelt student over epost, skype, msn, eller telefon.
 

 

Studieplan og kursoversikt for heilpraktikerutdannelsens 3 deler

 

Undervisningsformer

  1

Innspilte kurs som avspilles over nettet
Ta undervisningen i ditt eget tempo, når det passer deg.

  2

Kurs / undervisning som live nettkurs / webinar

  3

Kurs / undervisning i Oslo

 

Eksamen i Danmark:
Avsluttende muntlig Heilpraktikereksamen og siste eksamensforberedelse

 

Med forbehold om endringer  / justeringer i planen

-  Oversikt over fag som ikke inngår i del 1, del 2 eller del 3 finner du her:

Heilpraktikerutdannelsen - Del 1 - Innføring i naturmedisin over 1/2 år

 

Studiekatalog med beskrivelse av alle kurs som inngår i del 1 finner du her:

 

 

Kurs / fag

Undervisnings-
timer
Undervisningsform

1

Naturmedisinske prinsipper
Oppstartsforelesninger.

12 timer 1

2

Klassisk homeopati 1
Innføring, teori og akuttmidler

12 timer 1

3

Klassisk homeopati 2
Miasmer, konstitusjonslære og kroniske lidelser

12 timer 1

4

Grunnkurs i bio-regulasjonsmedisin.
Midler fra HEEL

12 timer 1

5

Syre-base balansen og bio-regulasjonsmedisin

 8 timer 1

6

Cellesaltterapi 1
Dr. Schüsslers cellesalter

 6 timer 1

7

Visuell analyse 1
Menneskekunnskap etter Carl Huter`s lære / De 3 natureller

 4 timer 1

8

Østens medisinske filosofi.
5-elementslære, Organur, Meridianlære, Yin/Yang,Qi

 6 timer 1

9

Grunnleggende ernæringslære

12 timer 1

10

LGS - Lekk tarm Syndrom

 8 timer 1

11

Phytoterapi 1.
Grunnleggene urtemedisin

24 timer 1

12

Toxikologi og detox strategier
Med bioregulasjonsmedisin og andre metoder 

9 timer 1

13

Terapiblokkering

 5 timer 1

14

Irisanalyse 1.
Grunnleggende irisanalyse

12 timer 1

15

Ernæringsveiledning og bruk av urter ut i fra irisanalyse
Inkludert grunnleggende irisanalyse

 6 timer 1

16

Anamnese 1
Innføring i anamnese heilpraktikkens pasientintervju

 3 timer 1

17

Eksamen
Skriftlig hjemmeeksamen

 3 timer  
     

Antall undervisningstimer: 155
100% nettbasert undervisning
Antall eksamener: 1

   

 

   

Heilpraktikerutdannelsen - Del 2

     
1

Klassisk homeopati 3
Organon
homeopatisk filosofi og sykdomsforståelse

 3 timer 1
2

Klassisk homeopati 4
Flere midler og behandlinger

 6 timer 1
3

Cellesaltterapi 2 / Irisanalyse
Cellesaltterapi ut i fra irisanalysen

 3 timer 1
4

Cellesaltterapi 3
Videregående tema

 4 timer 1
5

Iso-og immun-terapi- Enderlein terapi
Midler fra Sanum og Spenglersan /polysan

10 timer 1
6

Antroposofisk medisin /
antroposofisk homeopati

12 timer 1

7

Homeopati for heilpraktikere
Komplekshomeopati diverse tema

13 timer 1
8

Bioregulasjonsmedisin (homotoxikologi)
Diverse tema - inkludert patologi

50 timer 1
9

Bruk av aromatiske oljer
Diverse tema

 9 timer 1
10

Vaksinasjon et informert valg

 4 timer 1
11

Hydroterapi / Kneipterapi / vannkurer
Teoretisk innføring

 3 timer 1
12

Pasient- / klient psykologi -  Modul 1-5

20 timer 1
13

Biokjemi

12 timer 1
14

Visuell analyse 2

6 timer 1
15

Iris analyse 2:
Psykisk analyse/ RAYID modellen

12 timer 1
16

Iris analyse 3: 
Videre teori og cases
(fysisk og psykisk analyse)

12 timer 1
17

Kopping terapi / Kopping massasje

10 timer 1 + 3
18

Manuellterapi 1
Ledd og ryggsøyleterapi etter dornmetoden

14 timer
- 2 dager
3
19

Manuellterapi 2
Øvingsdag i dornmetoden

 7 timer
- 1 dag
3
20

Manuellterapi 3
DWP - Dynamisk virvelsøyleterapi

 7 timer
- 1 dag
3
21

Auriculoterapi
Teoretisk innføring

 2 timer 1
22

Auriculoterapi 1
Grunnleggende øreakupunktur

14 timer
- 2 dager
3
23

Auriculoterapi 2
Smertebehandling med posturologi

14 timer
- 2 dager
3
24

Auriculoterapi 3
Frekvenser og terapiblokkeringer

14 timer
- 2 dager
3
25

Anatomi og fysiologi med grunnlegende patologi
Delkurs 1 -12

80 timer 1
26

Eksamen 1
Skriftlig hjemmeeksamen 1

 3 timer  
27

Eksamen 2
Skriftlig hjemmeeksamen 2

 3 timer  
28

Eksamen i anatomi og fysiologi med grunnleggende patologi
Skriftlig oppmøteeksamen

 4 timer  
 

Antall undervisningstimer: 350
Antall undervisningstimer uten anatomi og fysiologi: 267
Antall eksamener: 3 (2)

 

Heilpraktikerutdannelsen - Del 3

 
1

Bioregulasjonsmedisin (homotoxikologi)
Diverse tema - inkludert patologi

50 timer 1
2

Irisanalyse og bioregulasjonsmedisin
Midler fra HEEL ut i fra Irisanalysen

 4 timer 1
3

Auto-sanguis terapi
Med midler fra HEEL mfl

 3 timer 1
4

Praktisk Psyko Neuro Endokrinologi -PNE

10 timer 1
5

Farmakologi for terapeuter
I
nnføring i farmakologiske prinsipper Legemidler og legemiddelbivirkninger

20 timer 1
6

Phytoterapi temakurs

 6 timer 1
7

Innføring i funksjonell medisin

12 timer 1
8

Fordøyelsessystemets rolle i utvikling av sykdom

 6 timer 1
9

 

   
10

Ernæringslære 5
Matvareinntoleranser: Testing og behandling

 10 timer 1
11

Visuell analyse 3

 6 timer 1
12

Urinanalyser
Bruk av urinstiks og UriColor

 3 timer 1
13

Tolking av blodprøveanalyser

 5 timer 1
14

Praktikerkurs

20 timer
 - 3 dager
3
15

Iris analyse 4
Praktisk irisanalyse

14 timer
 - 2 dager
3
16

Case og anamnesetrening

7 timer
 - 1 dag
3
17

Klinisk undersøkelse

14 timer
 -2 dager
3
18

Klinikkundervisning

14 timer
 - 2 dager
3
19

Informasjonswebinar til den skriftlig hovedoppgaven

 1 time 2
20

Skriftlig hovedoppgave

30 timer  
21

Journalføring

 3 timer 3
22

Coaching
-
Endring / motivasjons samtalen

 4 timer 1
23

Oppsummering - Hvordan sette alt i system.
Hvordan få best mulige resultater med de terapier
og anaylsemetoder du har lært på heilpraktikerstudiet.  

 4 timer 2
24

Eksamensforberedelse 1
Naturmedisinske fag

 4 timer 2
25

Eksamensforberedelse 2
Medisinske fag

 6 timer 1
26

Eksamensforberedelse 3
Klinisk undersøkelse mm

 6 timer
 - 1 dag
DK
27

Eksamen
Skriftlig hjemmeeksamen

 3 timer  
 

Avsluttende Heilpraktikereksamen

 1 time DK
 

Antall undervisningstimer: 270
Antall eksamener: 2

 
Hva koster utdannelsen 
Se prislisten her:
 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no