Naturmedisinsk utdannelse

 
 

 

Hjem

 

 

 

 

Kontakt

 
 
 
Om utdannelsen Studieplan Priser  
Eksamen og prøver Forelesere    

 Motta nyhetsbrev

  Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
Kursportal
 

 Gå til
kursportalen her

 

Innlogging
til den
gamle studentportalen her

 

Behandling

 Søker du alternativ behandling?
 Vi driver klinikk for helhetsmedisin
 på Nordstrand i Oslo


 

 

   HEILPRAKTIKERUTDANNELSEN

 

UTDANNELSE TIL HEILPRAKTIKER OVER 2 1/2 ÅR  

 

UTDANNELSEN BESTÅR AV 3 DELER - DEL 1: 1/2 ÅR - DEL 2: 1ÅR - DEL 3: 1 ÅR  
 

 Heilpraktikerutdannelsen er en bred
 og grunnleggende utdannelse i naturmedisin.

 Du blir en naturmedisinsk "allmennpraktiker" 
 På studiet får du en god og bred kompetanse på mange av naturmedisinens fagområder. 
 Hele heilpraktikerutdannelsen består av 3 deler + noen tilleggsfag.
Studiet er et deltidsstudie med undervisning på helg og kveldstid
Studiet er lagt opp slik at det kan kombineres med en hel- eller deltids-jobb
Du kan begynne å arbeide som terapeut allerede etter 1 1/2 år
Etter 1 1/2 år (gjennomført del 1 og del 2 på utdannelsen) kvalifiserer du til medlemskap i
terapeutforeningen NLH (Norges Landsforbund av Homøopraktikere) og kan registrere deg i Brønnøysundregisteret.
Etter å ha  fullført 1 1/2 år kan du ta det 3dje og siste året (Del 3)
 og avlegge heilpraktikereksamen
 

INFORMASJONSWEBINAR OM HEILPAKTIKERUTDANNELSEN

 

Se vårt 36 minutter lange informasjonswebinar
om heilpraktikerutdannelsen.

   På webinaret får du vite mer om:

- Hva er heilpraktikk
- Hvordan arbeider en heilpraktiker
- Heilpraktikerutdannelsen
  Oppbygning, innhold og alt det praktiske rundt
  utdannelsen mm

Se webinaret her:
(Krever innlogging)

 
 

Del 1 - Innføring i naturmedisin over 1/2 år

 
 

100% nettbasert
100 % fleksibelt med innspilte forelesninger.

Du kan starte opp når du selv ønsker det.
Normert studietid er 1/2 år men du kan bruke
så lang tid du ønsker.

Er du kun interessert i en innføring i naturmedisin eller er du
usikker på om du ønsker å ta hele heilpraktikerutdannelsen?
Da er del 1 på heilpraktikerutdannelsen et godt alternativ for deg.

Med avsluttende eksamen. Eksamen er en nettbasert hjemmeeksamen.

  For oversikt over innhold og timeantall se studieplanen her:
 

STUDIESTART PÅ DEL 1
- 100% FLEKSIBEL-  START OPP NÅR DU ØNSKER DET.
Anbefalt studietid på del 1 er 6-8mnd men du kan bruke så lang tid du ønsker.
Det er ingen opptakskrav til utdannelsen, du melder deg på ved å se en epost til post@heilpraktikerskolen.no.

Studieavgift for del 1- Innføring i naturmedisin
- 16 495,- kr -
Du kan dele opp studieavgiften i 6 månedlige avdrag a 2915,-kr (totalt 17 490,-kr)

Påmelding / info til post@heilpraktikerskolen.no / TLF: 951 742 91

BETAL STUDIEAVGIFTEN FOR DEL 1 HER

 
 

Heilpraktikerutdannelsen del 2

 
 

For å starte opp på del 2 må del 1 være fullført.

3 - 4 undervisningshelger i Oslo pr halvår
samlingene går over 2 eller 3 dager.
Resten av undervisningen er nettbasert.

Inkludert anatomi og fysiologi
Dersom du har anatomi og fysiologi fra tidligere får du fritak for dette.

Heilpraktikerutdannelsen del 1 + 2 dekker NLHs medlemskrav
i naturmedisinske fag  (les om NLH lengre ned på siden)

Oppstart annonseres

For oversikt over innhold og timeantall: se studieplanen her:

Studieavgift: Se prislisten her:
Du kan velge å dele opp studieavgiften i 12 månedlige avdrag.

 
 

Heilpraktikerutdannelsen del 3

 
 

For å starte opp på del 3 må del 2 være fullført.

3-4 undervisningshelger i Oslo pr halvår
samlingene går over 2 eller 3 dager.
Resten av undervisningen er nettbasert.

Etter fullført del 3 kan du avlegge heilpraktikereksamen.

For oversikt over innhold og timeantall: se studieplanen her:

Studieavgift: Se prislisten her:
Du kan velge å dele opp studieavgiften i 12 månedlige avdrag.

 

Oversikt over studieavgifter for hele heilpraktikerutdannelsen finner du her:

For oversikt over heilpraktikerutdannelsens innhold se her:

For påmelding / informasjon
Send oss en e-mail eller ring oss

post@heilpraktikerskolen.no
951 74 291

 Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om utdannelsen.
 
Ring oss gjerne for en uforpliktende prat om utdannelsen

 

 Fag / emner på heilpraktikerutdannelsen

På heilpraktikerutdannelsen lærer du blant annet fag som:

- Homeopati
- Homeopati for heilpraktikere
- Biologisk regulasjonsmedisin / homotoxikologi,
- Antroposofisk medisin
- Cellesaltterapi
- Ernæringslære
- Matvareinntoleranser (testing og behandling)
- Urteterapi (phytoterapi)
- Auriculoterapi (øreakupunktur etter Nogier)

- Klinisk undersøkelse
-
Koppingterapi
- Ledd og ryggbehandling etter Dornmetoden
- Irisanalyse og visuell analyse

- Pasientpsykologi
- Anatomi og fysiologi
- Patologi
- Biokjemi
- Farmakologi
 

For oversikt over heilpraktikerutdannelsens innhold se her:

 
  For oversikt over tileggsfag som ikke inngår i de 3 delene se her:
 
 

Studieformer:
Utdannelsen til heilpraktiker er basert på følgende studieformer:

 

o Selvstudium

o Nettbasert undervisning (nettkurs / webinar)

o Klasseromsundervisning i Oslo

o Skriftlig hovedoppgave

o Hjemmeeksamen for hvert 1/2 år

o Avsluttende (muntlig) Heilpraktikereksamen

 
 
 

Om Skolen

Norsk heilpraktikerskole ble startet i 2011 av Lars Steinar Haugen,
som og er skolens leder. Skolen tilbyr kurs og utdannelse i naturmedisin.
Vi driver skolen i nært samarbeide med heilpraktikerskolen i Danmark, som har utdannet
terapeuter i mer enn 30 år
. Gjennom vårt samarbeide med den danske heilpraktikerskolen, kan vi tilby undervisning av høy kvalitet med de beste forelesere innenfor sine felt. vi samarbeider blant annet om kvalitetssikring, utveksling av forelesere, fellesundervisning og eksamen.

Den norske heilpraktikerutdannelsen baserer seg som den danske på den tyske heilpraktikertradisjonen.
Skolens administrasjon er i Oslo, hvor vi og har den praktiske delen av undervisningen.

  Som student på heilpraktiker-utdannelsen blir du utdannet i de grunnleggende og avgjørende elementer
  i en naturmedisinsk forståelse av sykdom og sunnhet.

 

Les om mange av underviserne du møter på utdannelsen her:

 

Hva er heilpraktikk?

Heilpraktikken har sin opprindelse i tysk folkemedisinen og er regulationsterapi med naturlige metoder. Den omfatter flere elementer som for eksempel homeopati, urtemedisin, irisanalyse, kostveiledning osv Mange av de metodene, heilpraktikken anvender i dag, anvendes i det meste af Europa av både leger og naturmedisinske behandlere.

Ordet heilpraktiker kan oversettes til norsk som Helbredelses -praksis
En heilpraktiker er det samme som en naturlege.
Dvs en lege som behandler gjennom å støtte opp om
og hjelpe
kroppens egne naturlige helbredende evner.

 

Hvordan arbeider en heilpraktiker?

En heilpraktiker arbeider med å  støtte opp om og hjelpe kroppens egne naturlige helbredende evner.
Dette
kalles også for regulasjonsterapi. Med regulasjonsterapi menes terapi med formål å oppnå
balanse i kroppen og psyken.

Når våre organsystemer og vår psyke er i balanse kan vi ikke  bli (eller være) syke. Det er derfor meget viktig opprettholde balansen. I motsatt tilfelle, ved ubalanser  vil kroppen før eller senere bli syk. Måten vi lever på, vår livsstil har stor betydning for om vi klarer å opprettholde balansen

 Regulasjonsterapi går ut på å

- Eliminere skadelige stoffer

- Tilføre manglende substanser

- Gjenskape balanse

Noen organsystemer kommer ut av balanse / blir syke før andre Det er der hvor vi har vår svake link.
(Et kjede er aldri sterkere enn sin svakeste link) Vår genetisk predisposisjon

Likegyldig hvilken sykdom vi har. Det dreier seg uansett om en ubalanse i kroppens indre system Negative følelser belaster oss over det limbiske system og det vegetative (autonome nervesystem) Negative følelser belaster den fysiske kroppen.

AUTOREGULASJONS SYSTEMET Er et selvregulerende feed-back system
De fleste interaksjoner i kroppen virker via autoregulerings -systemer. Autoregulerings systemer bruker signaler fra andre systemer via feedback mekanismer til å korrigere seg
Det er når slike systemer blir blokkert og / eller kommer ut av balanse at vi blir syke.

Det er viktig å forstå at kronisk sykdom er ikke noe som plutselig skjer 
En sykdom starter alltid på nivå med en feilregulering / manifestering av en ubalanse

En sykdom starter aldri inne i en celle

Menneskets system er selvregulerende  Hvis det balanserende systemet ikke fungerer
Vil ubalansen gradvis trenge inn til dypere nivåer  i kroppen, og det er først når den kommer inn til et visst nivå at dette manifesterer seg som en kronisk degenerativ sykdom

Det som gjelder ved terapi er å gjenopprette balansen.
Behandling settes inn for å få dette systemet i likevekt . Angrepspunktet og behandlingsmåter kan være forskjellig

Nøkkelen er å finne grunnårsaken
Vi kan ha mange symptomer fra forskjellige steder i kroppen. Ofte hanger disse symptomene sammen i en permanent vekselvirkning . En god terapi arbeider med grunnproblemet

All sykdomsbehandling krever, at man vet hva som er sykdommens egentlige årsak.
Gjennom å lytte til pasienten (gjennom en grundig anamnese) Og gjennom å foreta de nødvendige undersøkelser. Finner heilpraktikeren årsakene til sykdomen. Dette er en viktig del av heilpraktikerens arbeid  Å gjøre dette før man starter opp en behandling er viktig  For jo mer nøyaktig årsaken kan bestemmes, desto bedre og raskere kan pasienten helbredes

I heilpraktikken bruker vi mange ulike metoder og teknikker for å
Analysere, diagnostisere og behandle.
Hver metode og teknikk har vist seg å være nyttig å bruke på forskjellige steder i kroppens systemer.

 

  Hva koster utdannelsen?   Last ned prislisten her:

 

Medlemskap i utøverorganisasjon

   NLH  (Norges Landsforbund av Homøopraktikere)  NLH`s hjemmeside:

 Fullførte del 1 + del 2 på heilpraktiker utdannelsen
 dekker NLH`s medlemskrav i naturmedisinske fag.
- Heilpraktikerskolens utdannelse i anatomi og fysiologi med grunnleggende sykdomslære
  dekker  NLH`s medlemskrav i medisinske fag.
- VEKS fag - For medlemskap i NLH kreves VEKS fag på 50 timer.
   Arrangerer ikke hos heilpraktikerskolen, Vi anbefaler kurset som arrangeres i NLH`s egen regi.
 
 
  Adgangskrav:

Det er ingen opptakskrav ved skolen, du melder deg på.
- Del 1 innføring i naturmedisin kan du starte på når du selv ønsker - Del 1 er 100% nettbasert.
- For å starte på del 2 må du ha fullført del 1. Vi starter opp del 2 når mange nok studenter har fullført del 1.
- For å starte på del 3 må du ha fullført del 1 og del 2.Vi starter opp del 3 når mange nok studenter har fullført del 2.

  

For å få gå opp til eksamen kreves at du har:

1: Fullført del 1-3

2: Du har bestått eksamen i anatomi og fysiologi med grunnleggende sykdomslære på minimum 80 undervisningstimer.

   3: Fått godkjent den skriftlige hovedoppgaven

   4: Tatt VEKS fag kurs på 50 timer (Må tas hos en ekstern, godkjent tilbyder)

   5: Tatt Førstehjelpskurs på minimum 3 timer (Må tas hos en ekstern, godkjent tilbyder)

 

Studieerfaring er et pluss, da studiet krever mye selvstudie


  Litteratur / pensumliste:

- Alle kompendier / vedlegg som følger med undervisningen er pensum.
  Vi har utviklet gode og utfyllende kompendier som følger med alle forelesninger

  Kompendier og vedlegg legges ut på plattformen OneDrive før hver forelesning
  slik at studenten laster det ned og skriver det ut før undervisningen. 
  Som et alternativt kan papirkompendiene kjøpes av skolen (sendes i posten ved nettkurs)

- Kun noen få bøker er pensumlitteratur
- I tilegg anbefaler vi en del bøker som tileggslitteratur for den som ønsker mer stoff til fordypning og enkelte oppslagsverk 
  Bøkene inngår ikke i studieavgiften - Studenten må  bestille og betale disse selv.

 

   Litteraturliste for heilpraktikerutdannelsen finner du her

 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no

M