Naturmedisinsk utdannelse

 
 
 

Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 
 

 Motta nyhetsbrev

  Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 

Behandling

 Søker du alternativ behandling?
 Vi driver klinikk for helhetsmedisin
 på Nordstrand i Oslo
 
 
 


 

 

Heilpraktikerutdannelsen Anatomi og fysiologi Dyrehomeopat
Dornmetoden Enkeltkurser Bioregulasjonsmedisin

   UTDANNELSE I BIOREGULASJONSMEDISIN
(HOMOTOXIKOLOGI) INKLUDERT PATOLOGI

120 UNDERVISNINGSTIMER

 

 Fleksibelt studie - Studer når det passer for deg

UTDANNELSEN I BIOREGULASJONSMEDISIN ER 100% NETTBASERT
MED INNSPILTE FORELESNINGER

Det er ingen opptakskrav til utdannelsen, kun påmelding.
Utdannelsen avsluttes med en 3 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.
Ring oss gjerne for en uforpliktende prat om utdannelsen Tlf 951 742 91

 Bestill hele utdannelsen eller bestill enkeltkurs / enkelttema

For oversikt over alle enkeltkurs med priser se her: 

 

PÅMELDING / INFO TIL: post@heilpraktikerskolen.no eller Tlf: 951 74 291

 

VIL DU VITE MER OM BIOREGULASJONSMEDISIN?

Se vårt GRATIS
1 time lange innføringswebinar
i bioregulasjonsmedisin / homotoxikologi

 
 

 

 

 

   Utdannelsen består av:

 
  Foreleser:
Foreleser og faglig ansvarlig Lars Steinar Haugen
  r Nettbasert undervisning
      (Innspilte forelesninger
       og opptak av tidligere webinarer) 
  r Selvstudie.
  r Velg mellom
       - Eksamensbevis
          .(Skriftlig hjemmeeksamen på 3timer)
       - Deltagerbevis
 
  Studieavgift og betaling     Enkeltkurser
 

Studieavgift: 16 800,- kr  

r Betalingsalternativ 1:
 
   Studieavgiften betales i sin helhet før start.

r Betalingsalternativ 2:
   
Mot et tilegg på 10,6%
     kan du dele opp betalingen i 3 avdrag.

r Betalingsalternativ 3:
   
Betal for hvert enkelt delkurs
      - Gir ca 25% høgere studieavgift i forhold til alternativ 1
      Se her for oversikt over enkeltkurs

Start når du ønsker det.

GRUNNKURS I BIOREGULASJONSMEDISIN

Ønsker du et bedre innblikk i hva bio- regulasjonsmedisin er før du bestemmer deg forå starter på utdannelsen?

Bestill grunnkurs i bioregulasjonsmedisin over 12 timer.

Kursavgiften for grunnkurset er på
1595,- kr og blir trukket i fra på studie avgiften om du senere begynner på studiet.

 
  r Det er og mulig å ta enkeltkurs / enkelttema
     
  Kontakt skolen for pris og informasjon

 For oversikt over alle enkeltkurs
 med priser se her
:

Eller Kontakt skolen for informasjon

 Påmelding / info

   Norsk Heilpraktikerskole v/ Lars -Steinar Haugen
   post@heilpraktikerskolen.no   
 TLF: 951 74 291

Oversikt over alle delkurs som inngår i bioregulasjonsmedisin utdannelsen

r Grunnkurs i bioregulasjonsmedisin

r Syre-base balansen og 
    bioregulasjonsmedisin

   r Sykdomsfremkallende mønstre

r Bioregulasjonsmedisin
 
  Toxiner og detox / avgiftning 

r Bioregulasjonsmedisin
    Bevegelsesapparatet  inkludert patologi.

r Bioregulasjonsmedisin
    Lymfesystemet

r Bioregulasjonsmedisin
    urinveissystemet inkludert patologi.

r Bioregulasjonsmedisin
    Immunsystemet, immunmodulering
     og virussykdommer

r Bioregulasjonsmedisin
    Mage tarm / fordøyelse systemet
    inkludert patologi.

r Bioregulasjonsmedisin
    Luftveiene inkludert patologi og allergier  

r Bioregulasjonsmedisin
    Hjerte kar/sirkulasjon inkludert patologi.

r Bioregulasjonsmedisin
    Det endokrine systemet inkludert patologi.

r Bioregulasjonsmedisin
    Nervesystemet og sansene
    inkludert patologi

r Bioregulasjonsmedisin
    Mentale / psykiske tilstander

r Bioregulasjonsmedisin
    Huden inkludert patologi.

r Bioregulasjonsmedisin
    i anti-aging og geriatri  

r Bioregulasjonsmedisin
    oppsumering og repetisjon, 

r  Avsluttende eksamen

 

 

HVA ER BIOREGULASJONSMEDISIN?

Bio-regulatory medicine eller System biology medicine
er de engelske benevnelsene på bioregulasjonsmedisin.
Bioregulasjon:
Er definert som regulering av biologiske prosesser i kroppen.
Bioregulasjonsmedisin:
Er bruk av terapier for å regulere biologiske prosesser ved ubalanser og sykdom i organismen. Bioregulasjonsmedisin er
en integrativ og avansert form for komplementær og alternativ medisin. I bioregulasjonsmedisin integreres kunnskap fra naturmedisin med moderne vitenskap og forskning innen områder som
molekylærbiologi epigenetikk, cellebiologi, biokjemi, immunologi, endokrinologi, neurologi osv.

 

 
Bioregulasjonsmedisin
benytter metoder og medisiner som virker indirekte

gjennom å aktivere kroppens selvregulerende evner,
slik at kroppen settes i stand til å helbrede seg selv og dermed gjenvinne helsen. Dette er midler som virker helt ned på kroppens genenivå - Epigenetikk.
Det grunnleggende i bioregulasjonsmedisin er forståelsen av at mikromiljøet, dvs bindevevet eller også kalt matrix, dvs miljøet som våre celler lever i, er det kritiske punktet  som opprettholder en frisk og velfungerende celle og at det er her kampen mellom helse og sykdom foregår. Mikromiljøet er det området / stedet hvor overføring av biologisk informasjon i organismen / vevet skjer.  Og det er på dette nivået at de bioregulatoriske legemidlene har sit virkeområde. Ved å gripe inn på dette nivået kan vi ved hjelp av de bioregulatoriske legemidlene modulere den biologiske aktiviteten ikke bare helt ned på cellenivå men helt ned på genenivå.
I bioregulasjonsmedisin
jobbes det blant annet med terapier som:

Ernæring, homeopati, homotoxikologi, urtemedisin osv
På vår utdannelse i bioregulasjonsmedisin vil vi ha spesielt
fokus på homotoxikologi og bruk av de homotoxikologiske legemidlene fra firmaet HEEL Biologische Heilmitte

Det foreligger en rekke studier, både grunnforskning og kliniske studier, som dokumenterer at de bioregulatoriske legemidlene
er like effektive som konvensjonell medisin og at de er
uten de samme bivirkningene som konvensjonell medisin har. Bioregulasjonsmedisin tilbys og som en videreutdannelse på medisin studiet ved flere universiteter i  Europa.

post@heilpraktikerskolen.no
951 74 291

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no

M