Naturmedisinsk utdannelse

 
 
 

Hjem

 

Utdannelsen

 

Kurskalender

 

Kurs på DVD

 

Forelesere

 

Kontakt

 
 

 Motta nyhetsbrev

  Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 

Behandling

 Søker du alternativ behandling?
 Vi driver klinikk for helhetsmedisin
 på Nordstrand i Oslo
 
 
 

 

 

 


 

 

Om utdannelsen Kursmodulene Priser
Studieplan/ kursoversikt Eksamen og prøver  
  Heilpraktikerutdannelsen gir en bred og grunnleggende
  utdannelse i naturmedisin.

Norsk heilpraktikerskole ble startet i 2011 av Lars Steinar Haugen, Skolen tilbyr kurs og utdannelse i naturmedisin, Vi driver skolen i nært samarbeide medheilpraktikerskolen i Danmark, som har utdannet terapeuter i mer enn 30 år. Gjennom vårt samarbeide med den danske heilpraktikerskolen, kan vi tilby undervisning av høy kvalitet med de beste forelesere innenfor sine felt. vi samarbeider blant annet om kvalitetssikring, utveksling av forelesere, fellesundervisning og eksamen.

Den norske heilpraktikerutdannelsen baserer seg som den danske på den tyske heilpraktikertradisjonen. Skolens administrasjon er i Oslo, vi har ikke egne lokaler da store deler av undervisningen (all teoretisk undervisning) foregår som nettkurs / nettundervisning Undervisningen i de praktiske fagene foregår som vanlig klasseromsundervisning. For større grupper leier vi undervisningslokaler. For mindre grupper holdes undervisningen på klinikken til skolens leder, på Nordstrand i Oslo.

  Som student på heilpraktiker- utdannelsen blir du utdannet i de grunnleggende og avgjørende elementer
  i en naturmedisinsk forståelse av sykdom og sunnhet.

Studiet er et deltidsstudie med undervisning på helg og kveldstid og kan derfor lett kombineres med en
hel- eller del- tidsjobb. Undervisningens teoretiske del foregår som webinar / nettkurs. For den praktiske delen foregår undervisningen i Oslo. Den avsluttende heilpraktikereksamen avlegges i Danmark hos den danske heilpraktikerskolen i Silkeborg.

  Heilpraktikerutdannelsen er en modulbasert deltidsutdannelse.

  Utdannelsen består av 6 - 1/2 års kursmoduler på tilsamen 700 undervisningstimer,
  i tilegg kommer anatomi og fysiologi med spesial patologi for naturterapeuter og VEKS- fag
  som ikke inngår i modulene.
  Les mer om anatomi og fysiologi med spesial patologi for naturterapeuter her:
 
 

Studieformer:
Utdannelsen til heilpraktiker er basert på
følgende studieformer:

 

o Selvstudium

o Nettbasert undervisning (nettkurs / webinar)
    og forelesninger på DVD

o Klasseromsundervisning i Oslo

o Skriftlig hovedoppgave

o Hjemmeeksamen etter hver kursmodul
    Avsluttende (muntlig) Heilpraktikereksamen

 
    Fag / emner - På heilpraktikerutdannelsen lærer du blant annet fag som:

- Homeopati
- Biologisk regulasjonsmedisin / homotoxikologi,
- Antroposofisk medisin
- Cellesaltterapi
- Ernæringslære
- Matvareinntoleranser (testing og behandling)
- Urteterapi (phytoterapi)
- Auriculoterapi (øreakupunktur etter Nogier)

- Koppingterapi
- Ledd og ryggbehandling etter Dornmetoden
- Irisanalyse og visuell analyse

- Pasientpsykologi
- Anatomi og fysiologi
- Patologi
- Biokjemi
- Farmakologi
 
   De 7 kursmodulene:
 

Heilpraktikens kjerneområder 1

 

Heilpraktikens kjerneområder 2

 

Bio-regulasjonsmedisin (Homotoxikologi)

 

Auriculoterapi og fysiske terapier

 

Kosthold og ernæring

 

Eksamensforberedelse  og HP eksamen

 
   
   Se her for fullstendig beskrivelse av modulene / studieplan:
  Når arrangeres de ulike kursmodulene?
 

 

 Våren
 2016

 

 Eksamens-
 forberedelse
 og HP eksamen

 

 

  

 

 Høsten
 2016

 Våren
 2017

 Høsten
 2017

 Våren
 2018

 Høsten
 2018
 Våren
 2019

 

Heilpraktikens
kjerneområder
1

 Heilpraktikens
 kjerneområder
 2

Bio -regulasjons - medisin og patologi
 *

 Auriculoterapi og
 fysiske terapier

Ernæringslære

 Eksamens-
 forberedelse

 og HP eksamen

   * Bio-regulasjonsmedisin het tidligere for homotoxikologi.
    Med forbehold om endringer, en modul kan bli utsatt ved utilstrekkelig antall deltagere.

 - Fag som ikke inngår i de 6 kursmodulene
    Må være bestått før du kan begynne på eksamensforberedende modul

 

Tilvalgsfagfag*
Minimum 14 timer
Medisinske fag*
 - Anatomi og Fysiologi
 - Spesial patologi 
   Minimum 75 timer
 VEKS fag *
 50 timer
 Kurs i førstehjelp*
 
Minimum 3 timer
 Ikke over 3 år siden du
 tok kurset.
  * VEKS fag og førstehjelpskurs arrangeres ikke av heilpraktikerskolen
    Må tas hos en ekstern tilbyder

  Prøver og eksamen:
  - Skriftlig hjemmeeksamen etter hver kursmodul.
  - Avsluttende muntlig heilpraktikereksamen
   Etter å ha fullført 6 moduler på Heilpraktikerutdannelsen + eksternt pensum
   Skal du ha tilegnet deg tilstrekkelig med kunnskap til å kunne avlegge den avsluttende muntlige 
   heilpraktikereksamen.
   Les mer om eksamen her

  Priser:

  Last ned prislisten her 

  Betalingsbetingelser

   - Hver kursmodul betales samlet ca 14 dager før første kurs.
   - Du kan dele opp modulavgiften i 3 avdrag mot et tilegg på 10%

   - Du kan og fullføre en kursmodul ved å melde deg på hvert enkelt kurs separat
     Enkeltkursprisene er 20 -40% høgere.
  -  Pris for pensumbøker og ekstraliteratur tilkommer  (se oversikt på pensumlisten)
   - På et par av kursene (auriculoterapi og klinisk undersøkelse) må studenten kjøpe nødvendig
     utstyr for å kunne gjennomføre kurset - Kostnader for dette tilkommer.


  Adgangskrav:

Det er ingen opptakskrav ved skolen, man melder seg på innen påmeldingsfristen.
Du melder deg på en kursmodul om gangen. Alle kursmoduler (unntatt den siste modulen
modul eksamensforberedelse) kan tas uavhengig av hverandre. Dersom du ikke ønsker å ta
hele utdannelsen, kan du delta på enkeltmoduler.

   For å starte på siste modul (Eksamensforberedende modul) kreves at du har:

1) Fullført alle de 5 andre modulene på heilpraktikerutdannelsen.

2) Du har tatt eksamen i grunnleggende anatomi og fysiologi på minimum 75 undervisningstimer.

3) Bestått VEKS kurs på 50 timer  (må tas hos en ekstern tilbyder)

 

For å få gå opp til eksamen kreves at du har:

1) Fullført alle 6 moduler på heilpraktiker utdannelsen og fått godkjent den skriftlige hovedoppgaven

2) De tyske reglene krever at du har at du har en ren straffeattest. Vi følger samme regel.

 

Studieerfaring er et pluss, da studiet krever mye selvstudie


  Litteratur / pensumliste:

- Alle kompendier / vedlegg osv som deles ut på kursene er pensum
  Materialet til forelesningene sendes ut på email slik at studentene selv printer disse ut til 
  undervisningen. Alternativt kan papirkompendiene kjøpes av oss (sendes i posten ved nettkurs)

- For noen av modulene kommer i tilegg noen bøker som pensum eller tileggslitteratur 
  Bøkene må studenten bestille og betale selv.

 

  Oppdatert liste over pensumbøker kommer snart:

 

 
 
 
 

 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no