Naturmedisinsk utdannelse

 
 
 

Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 
 
 

 Motta nyhetsbrev

 
 Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 

 

 

 


 

 

Om utdannelsen Studieplan Priser
Eksamen og prøver Forelesere  

Moduleksamen og heilpraktikereksamen

 

Heilpraktikereksamen arrangeres i samarbeid
med heilpraktikerskolen i Danmark
 

Bildet: Nyutdannede heilpraktikere ved heilpraktikerskolen i Danmark

 

Den avsluttende muntlige heilpraktikereksamen:
Foregår i Silkeborg, hos heilpraktikerskolen i Danmark.
Eksamen er individuell, men foregår i grupper på 2-3 personer.

 

Ved den muntlige avsluttende eksamen testes du i 5 hovedområder:

 

   r Generell kunnskap om og forståelse av de viktigste heilpraktikerfagene:
       homeopati, irisanalyse, homotoksikologi, auriculoterapi, urtemedisin mm..

   r Din skriftlige oppgave (hovedoppgaven) fra utdannelsens avsluttende modul

   r Anatomi og fysiologi

   r Klinisk undersøkelse, f,eks blodtrykk, lunge- og hjerteundersøkelse, etc.

   r Cases, der du demonstrerer din kunnskap i sykdomslære.
        Når skal du f,eks sende dine pasienter til legen?

 

Til stede ved den avsluttende eksamen er:
   
r  Dansk eller norsk heilpraktiker
   
r Tysk eller dansk lege og heilpraktiker

 

Antall eksamensforsøk og eksamensavgift:

Du kan ta opp igjen en eksamen så mange ganger du har behov for. (når vi arrangerer eksamen)

Ett eksamensforsøk inngår i modulavgiften for den avsluttende kursmodulen.
Dersom du stryker og må ta opp igjen eksamen - tilkommer en ekstraavgift. (se prislisten)
Dersom du ikke deltar på den oppsatte eksamen og vil ta den igjen senere - tilkommer en ekstraavgift

 

 Skriftlige prøver

Hver modul på heilpraktikerutdannelsen avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen. Med spørsmål fra samtlige fag som inngår i modulen.

Prøven er en hjemmeeksamen ved din PC. Prøven består av en blanding av multiple choice og skriftlige spørsmål. Prøven er med hjelpemidler.
Du skal ha 60% riktige svar for å bestå.

 

 

Antall eksamensforsøk og eksamensavgift

Du kan ta opp igjen en eksamen så mange ganger du har behov for.
(når vi arrangerer den aktuelle eksamen)

2 eksamensforsøk inngår i modulprisen.
Eksamensforsøkene som inngår i prisen er: Den oppsatte ordinære eksamen og 1.konteeksamen

Dersom du behøver flere forsøk eller ikke deltar ved en av de to eksamener som inngår
i modulavgiften, tilkommer en ekstraavgift for hvert nye eksamensforsøk. (se prislisten)

 

Adgangskrav

 

For å få godkjent en modul kreves at du har:

1) Deltatt på alle kurs som inngår i modulen  (du kan søke fritak dersom du har et tilsvarende kurs fra tidligere)
2) Bestått moduleksamen.

For å starte på siste modul (Eksamensforberedende modul) kreves at du har:

1) Fullført alle de andre (5) modulene på heilpraktiker utdannelsen.
2) Du har tatt eksamen i grunnleggende anatomi og fysiologi på minimum 75 undervisningstimer.
3) Bestått VEKS kurs på 50 timer  (ekstern utdannelse)
4) Deltatt på førstehjelpskurs (på minimum 3 timer og i regi av en autorisert kursholder)

For å få gå opp til den avsluttende muntlige heilpraktikereksamen kreves at du har:

1) Fullført alle 6 moduler på heilpraktiker utdannelsen
2) Fått godkjent den skriftlige hovedoppgaven

 
  Studieerfaring er et pluss, da du må forvente en del hjemmearbeid
 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no