Naturmedisinsk utdannelse

 
 
 

Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 
 

 Motta nyhetsbrev

  Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 

Behandling

 Søker du alternativ behandling?
 Vi driver klinikk for helhetsmedisin
 på Nordstrand i Oslo
 
 
 

 

 

 


 

 

Om utdannelsen Kursmodulene Priser
Eksamen og prøver Forelesere  
   De 6 modulene på heilpraktikerutdannelsen
 
  Heilpraktikerutdannelsen består av 6 - 1/2 års kursmoduler på tilsamen 670 undervisningstimer,
  i tilegg kommer noen fag som ikke inngår i de 6 modulene
  (anatomi og fysiologi med spesial patologi for naturterapeuter, VEKS- fag, førstehjelpskurs
  og tilvalgsfag)
  - Oversikt over fag som ikke inngår i de 6 modulene  finner du her:
 
 

Heilpraktikens kjerneområder 1

 

Heilpraktikens kjerneområder 2

 

Bio-regulasjonsmedisin (Homotoxikologi)

 

Auriculoterapi og fysiske terapier

 

Kosthold og ernæring

 

Eksamensforberedelse  og HP eksamen

 
   
   Når arrangeres de ulike kursmodulene?
 

 

Høsten
 2017

 Våren
 2018 

 Høsten
 2018

 Våren
 2019

 Høsten
 2019
 Våren
 2020

 

 

 

 

 Auriculoterapi og
 fysiske terapier

Ernæringslære

 Eksamens-
 forberedelse

 og HP eksamen

   * Bio-regulasjonsmedisin het tidligere for homotoxikologi.
    Med forbehold om endringer, en modul kan bli utsatt ved utilstrekkelig antall deltagere.

  Studieplan og kursoversikt
  for heilpraktikerutdannelsens 6 kursmoduler

Kurs arrangeres som nettkurs / webinar  (går normalt over 3 eller 4 timer pr dag)

Opptak av kurs på DVD eller som streames (avspilles) over nettet

Kurs arrangeres som klasseromsundervisning
Undervisningssted Oslo

 

Eksamen i Danmark:
Avsluttende muntlig Heilpraktikereksamen og siste eksamensforberedelse

 

Med forbehold om endringer  / justeringer i planen

 

Kursmodul - Heilpraktikens kjerneområder 1

 

Dette er den første modulen på heilpraktikerutdannelsen, her får du grunnleggende kunnskaper om heilpraktikerens kjerneområder. Du utdannes i en bred naturmedisinsk forståelse. Og allerede på
det første kurset får du praktiske og konkrete råd og redskaper du kan bruke på deg selv og dine nærmeste.

I denne modulen får du innføring i praktisk anvendt homeopati. Med utgangspunkt i klassisk homeopatisk kunnskap, om enkeltmidler til behandling av akutte og kroniske lidelser. Videre introduseres du for noen av heilpraktikkens mest effektive metoder fra moderne homeopati / kompleksmidler. Og du lærer å forstå bio-regulasjonsmedisin / homotoxikologi som er en viktig
del av heilpraktikerens teoretiske fundament, med bla avgiftning som grunnterapi

Videre vil du lære om urtemedisin, irisanalyse og du vil få kunnskaper om anamnesen (det innledende intervju med pasienten om bl.a. sykdomshistorien), som er et av heilpraktikerens viktigste redskaper i klinikken. 

    Undervisnings- / kursplan                                                        Hent modulkatalogen her:


Oppstartssamling
Naturmedisinske prinsipper

Underviser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

12 timer
2 dager

Klassisk homeopati 1
Innføring, teori og akuttmidler
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

12 timer
3 web

Klassisk homeopati 2
Miasmer, konstitusjonslære og kroniske lidelser
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

12 timer
3 web

Klassisk homeopati 3
Organon, homeopatisk filosofi og sykdomsforståelse
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

4 timer
1 web

Innføring i bio-regulasjonsmedisin / Homotoxikologi  Midler fra Heel 
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen  

12 timer
3 web

Bio-regulasjonsmedisin og syre-base balansen.
Midler fra Heel mfl. 

Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

4 timer
1 web

Innføring i anamnese
- Heilpraktikens pasientintervju

Foreleser Heilpraktikker: Kenn Øhlenschlæger

3 timer

Antroposofisk medisin / antroposofisk homeopati
Foreleser: Majbrit Villadsen

12 timer
3 web

  Phytoterapi 1: Grunnleggene urtemedisin
   Foreleser: Urteterapeut Rolv Hjelmstad

24 timer

Vaksinasjon et informert valg
Foreleser: info kommer

3 timer
1 web

Grunnleggende irisanalyse
Foreleser: Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

12 timer

Innføring i visuell analyse
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

3 timer
1 web

Totalt 116 undervisningstimer
2 undervisningsdager i Oslo
23 dager med webinar
1 Moduleksamen

Kursmodul - Heilpraktikens kjerneområder 2

I denne modulen går vi dypere inn i heilpraktikerens spesialkompetanser. Du vil lære om
cellesaltterapi, immun- og isoterapi med de potente Spenglersan og Enderlein midlene.
Vi fortsetter videre med urtemedisin, komplekshomeopati, irisanalyse, visuell analyse og anamnese.

Trådene samles til slutt i en dag klinikk med pasienter, slik at du allerede fra første del av
utdannelsen kommer i gang med å omsette teori til praksis.

  Undervisnings- / kursplan


Cellesaltterapi
Underviser Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

8 timer
2 web

Irisanalyse
Cellesaltterapi ut i fra irisanalysen

Foreleser:
Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

3 timer
1 web

Iso-og immun-terapi- Enderlein terapi
Midler fra Sanum og Spenglersan /polysan
Foreleser: Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

18 timer
4 web

Konstitusjonslære / menneskekunskap
etter Carl Huter`s lære -
 
Forelesere: Heilpraktikker Henrik Prien

4 timer
1 web

Iris analyse
Psykisk analyse/ RAYID modellen

Forelesere: Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

12 timer

Iris analyse
Videre teori og cases
(fysisk og psykisk)

Foreleser: Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

12 timer

Iris analyse - Praktisk irisanalyse
Underviser:
Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

12 timer
2 dager

Pasientpsykologi -  Modul 1-3
Foreleser: Heilpraktiker og ID-Psykoterapeut Henrik Prien

12 timer

Praktisk Psyko Neuro Endokrinologi  - PNE
Foreleser:
Heilpraktiker Arvin Larsen

10 timer

Homeopati for heilpraktikere
Komplekshomeopati diverse tema
Underviser Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

10 timer
3 web

Phytoterapi / kostilskudd spesialtema
Foreleser: Ernæringsterapeut Frede Damgaard

6 timer
2 web

Visuell analyse 2
Underviser Heilpraktiker Kenn Øhlenschlæger

3 timer
1 web

Anamnesetrening
Foreleser Heilpraktikker: Kenn Øhlenschlæger

6 timer
1 dag

Totalt 121 undervisningstimer
3 undervisningsdager i Oslo

24 d webinarer
1 Moduleksamen
 
Kursmodul- Biologisk regulasjonsmedisin (homotoxikologi)

Terapiformen bioregulasjonsmedisin (tidligere homotoxikologi)
Ble grunnlagt av den Tyske legen Hans Heinrich Recheweg på 1930 tallet. Brukes av en rekke leger
og terapeuter internasjonalt, spesielt i opphavslandet Tyskland men er lite utbredt i Norge.

Homotoxikologi er en viktig del av heilpraktikerens teoretiske fundament, og er med på å gi en
dypere forståelse av hvordan sykdom utvikles og prinsipper for helberedelse.

Homotoxikologi kombinerer kunnskap fra både homeopati og konvensjonell medisin,
og er en brobygger mellom alternativ medisin og konvensjonell medisin.

Den vitenskapelige statusen til homotoxikologi er utviklet med stormskritt de siste årene.

Homotoxikologi er en etablert videreutdanning på medisinstudiet
ved flere universiteter i Europa.

I tilegg til bio-regulasjonsmedisin (homotoxikologi) lærer du i denne modulen patologi, integrert med bioregulasjonsmedisinen, deler av patologien kommer som selvstudium før enkelte av  kursene i bioregulasjonsmedisin. Videre på modulen lærer du om behandlingstrategier ut i fra irisanalysen,
du lærer mer om anamnese og tilslutt i modulen får du omsatt alt du har lært hittil på utdannelsen
i praksis med to dager klinikk med pasienter.

  Undervisnings- / kursplan


Bioregulasjonsmedisin (homotoxikologi)
div tema, med integrert patologi

Foreleser:
Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen mfl.

70 timer
20 web

Auto -sanguis terapi (med midler fra HEEL mfl)
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

3 timer
1 web

Irisanalyse
Midler fra HEEL ut i fra Irisanalysen
Foreleser: Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

4 timer
1 web

Tannfokus- og tungmetallsanering
En sentral nøkkel til helbredelse

Foreleser: Anna Iben Hollensberg

3 timer

Terapiblokkering- Jokeren i et behandlingsopplegg

5 timer

Urinanalyser- Urinstiks og UriColor
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

3 timer

Pasientpsykologi modul 4-5
Foreleser: Heilpraktiker og ID-Psykoterapeut Henrik Prien

8 timer

Homotoxikologi og anamnese
Underviser: Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

6 timer
1 dag

Klinikk
Veileder
: Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

14 timer
2 dager

Totalt 120 undervisningstimer
3 undervisningsdager i Oslo
  27 dager med webinar
1 Moduleksamen
 

Tilvalgskurs modul fysiske terapier

VALGFRITT KURS  + 3000,-kr til modulavgiften
DRT - Digital Resonans Test (og behandling)
Med Resonans homeopati, midler fra Heel, dr Reckeweg mfl

12 timer
2 dager

 
Kursmodul - Auriculoterapi og fysiske terapier 

I denne modulen lærer du heilpraktikkens hovedredskap til fysisk behandling, den franske auriculoterapi (øreakupunktur), videre lærer du ledd og ryggsøyleterapi etter Dorn metoden, og
vakuum kopping massasje som kan benytte som terapiformer alene eller i kombinasjon med auriculoterapien. I modulen får du også en introduksjon til østens medisinske filosofi og Kneip / hydroterapi.


Undervisnings- / kursplan


Østens medisinske filosofi.
5-elementslære, Organur, Meridianlære, Yin/Yang,Qi.
Foreleser: Akupunktør Gustav Heggelund

6 timer
2 web

Kopping terapi / Kopping massasje
Underviser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

10 timer 1web +1dg

Ledd og ryggsøyleterapi etter Dornmetoden
Underviser: Dornterapeut Jogi Karpinski

14 timer
2 dager

Auriculoterapi - Teoretisk innføring
Foreleser: Heilpraktiker Kenn Øhlenschlæger

2 timer
1 web

Auriculoterapi 1
Grunnleggende øreakupunktur
Underviser: Anne Marie Vester

14 timer
2 dager

Auriculoterapi 2
Smertebehandling med posturologi

Underviser: Anne Marie Vester

14 timer
2 dager

Auriculoterapi 3
Frekvenser og terapiblokkeringer
Underviser: Anne Marie Vester

14 timer
2 dager

Hydroterapi / Kneipterapi - teoretisk innføring
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

2 timer
1 web

Totalt 80 undervisningstimer 
9 undervisningsdager i Oslo
5 dager med webinar
1 Moduleksamen
Tilvalgskurs modul fysiske terapier

 Dornmetoden øvningsdag
  Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

7 timer
1 dag

Dynamisk virvelsøyleterapi 
(Komplementære øvelser til Dornmetoden)
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

7 timer
1 dag

 
Kursmodul -Kosthold og ernæring

I denne modulen presenteres du for de grunnleggende prinsipper i ernæringsterapi og dens
betydning for kroppens fysiske og psykiske velbefinnende. Med innføring i biokjemi og farmakologi
får du et godt fundament for at forstå prosesser og hindringer for bl.a. kroppens evne til avgiftning og selvregulering. Og du lærer å gi en individuell kostholdsveiledning, som ofte er en vesentlig forutsetning for en suksessfull terapi. I farmakologi kurset lærer du om konvensjonelle legemidler, virkemekanismer, legemiddel- interaksjoner og bivirkninger, slik at du blir i stand til å evaluere pasientens bruk av konvensjonelle legemidler.

Undervisnings- / kursplan


Biokjemi
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

12 timer
3 web

Grunnleggende ernæringslære
Foreleser: Ernæringsterapeut Frede Damgaard

12 timer
3 web

Vitaminer og mineraler
Foreleser: Ernæringsterapeut Frede Damgaard

8 timer
2 web

Praktikerkurs 1
Underviser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

6 timer
1 dag

Kosthold, fordøyelse, psyke og immunforsvar
Foreleser: Ernæringsterapeut Frede Damgaard

7 timer
1 dag

Irisanalyse
Kostholdsveiledning  ut i fra  irisanalysen

Foreleser: Ernæringsterapeut Frede Damgaard

7 timer
1 dag

Innføring i funksjonell medisin
Foreleser: Spesiallege og heilpraktiker Anna Iben Hollensberg

12 timer
3 web

LGS - Lekk tarm Syndrom
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

8 timer
2 web

Farmakologi 1
Innføring i farmakologiske prinsipper

Legemidler og legemiddelbivirkninger
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

12 timer
4 web

Farmakologi 2
Legemidlenes påvirkning på kroppens
vitamin og mineralstatus

Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

4 timer
1 web

Praktikerkurs 2
Underviser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

6 timer
1 dag

Klinisk undersøkelse 1
Underviser: Info kommer

14 timer
2 dager

Matvareinntoleranser testing og behandling
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen mfl
 

9 timer
3 web

Tolking av blodprøveanalyser
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

5 timer

Totalt 125 undervisningstimer
6 undervisningsdager i Oslo
 21 dager med webinar
1 Moduleksamen
Kursmodul - Eksamensforberedelse og eksamen

I denne modulen samles trådene og forbereder deg på den avsluttende eksamen som heilpraktiker og ikke minst arbeide i klinikken etterpå. Med utgangspunkt i anamnesen, samt mange cases og praksis med pasienter trener du i å kombinere alle analyse og behandlingsredskapene. I denne modulen skal du også levere en skriftlige hovedoppgave. og vi repeterer fra all teori, slik at du blir klar til den omfattende, avsluttende, muntlige heilpraktikereksamen.  

Undervisnings- / kursplan


Introduksjon til modulen
og eksamensforberedelse 1
Naturmedisinske fag

Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

4 timer
1 web

Oppstart webinar skriftlig hovedoppgave
Foreleser: Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

1 time
1 web

Skriftlig hovedoppgave

30 timer

 

Eksamensforberedelse 2 - Klinisk undersøkelse 2
Underviser: Informasjon kommer

7 timer
1 dag

Oppstart og drift av klinikk
Foreleser: Sune Gustavsson

3 timer
1 web

Journalføring mm
Foreleser: Spesiallege og heilpraktiker Anna Iben Hollensberg

3 timer
1 web

Eksamensforberedelse 3 - Medisinske fag
Foreleser: Spesiallege og heilpraktiker Anna Iben Hollensberg

6 timer
2 web

Casetrening
Foreleser Heilpraktikker Kenn Øhlenschlæger

6 timer
1 dag

Klinikk
Veileder: Heilpraktikker: Kenn Øhlenschlæger

14 timer
2 dager

Eksamensforberedelse 4 / klinisk undersøkelse 3
Undervisere: Info kommer

6 timer
1 dag

Avsluttende Heilpraktikereksamen

1 time

 

Totalt 50 undervisningstimer
Hovedoppgave beregnet til 30 timer
4 undervisningsdager i Oslo
 1 undervisningsdag i Silkeborg, Danmark
7 dager med webinar
1 Avsluttende muntlig heilpraktikereksamen

Hva koster utdannelsen 
Last ned prislisten her
 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no