Naturmedisinsk utdannelse

 
 
 

Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 
 

 Motta nyhetsbrev

  Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 

Behandling

 Søker du alternativ behandling?
 Vi driver klinikk for helhetsmedisin
 på Nordstrand i Oslo
 
 
 

 

 

 


 

 

Om utdannelsen Kursmodulene Priser
Eksamen og prøver Forelesere  
 
   De 5 modulene på heilpraktikerutdannelsen
  Heilpraktikerutdannelsen med oppstart i januar 2018 består av  5- 1/2 års kursmoduler på tilsamen 670
  undervisningstimer, i tilegg kommer fag som ikke inngår i de 5 modulene
 
   Du kan "tyvstarte" utdannelsen allerede nå,
   Ved å bestille forhandsinnspilte kurs som streames over nettet.
   Velg fritt hva du vil starte med (fra kategori 3) i oversikten nedenfor
  -  Oversikt over fag som ikke inngår i de 5 modulene finner du her:
  - Startet du på heilpraktikerutdannelsen høsten 2017 - Se her for kursoversikt (6 moduler)
 
 

Heilpraktikens kjerneområder

 

Bio-regulasjonsmedisin (Homotoxikologi)

 

Auriculoterapi og fysiske terapier

 

Kosthold og ernæring

 

Eksamensforberedelse  og HP eksamen

 
   
   Når arrangeres de ulike kursmodulene?
 

 

 

 

 Våren
 2019

 Høsten
 2019
 Våren
 2020

 

 


 

 Auriculoterapi og
 fysiske terapier

Ernæringslære

 Eksamens-
 forberedelse

 og HP eksamen

 

 Våren
 2020

 Høsten
 2020

 Våren
 2021

 Høsten
 2022
 Våren
 2023

 

 Heilpraktikens
 kjerneområder

Bioregulasjons - medisin og patologi
 *

 Auriculoterapi og
 fysiske terapier

Ernæringslære

 Eksamens-
 forberedelse

 og HP eksamen

 
   * Bio-regulasjonsmedisin het tidligere for homotoxikologi.
    Med forbehold om endringer, en modul kan bli utsatt ved utilstrekkelig antall deltagere.

  Studieplan og kursoversikt
  for heilpraktikerutdannelsens 6 kursmoduler

  1

Kurs / undervisning i Oslo

  2

Kurs / undervisning som live nettkurs / webinar

  3
m

Forhandsinnspilte kurs som streames (avspilles) over nettet
Ta undervisningen i ditt eget tempo, når det passer deg.

 

Eksamen i Danmark:
Avsluttende muntlig Heilpraktikereksamen og siste eksamensforberedelse

 

Med forbehold om endringer  / justeringer i planen

 

Kursmodul - Heilpraktikens kjerneområder

Dette er den første modulen på heilpraktikerutdannelsen, her får du grunnleggende kunnskaper om heilpraktikerens kjerneområder. Du utdannes i en bred naturmedisinsk forståelse. Og allerede på
det første kurset får du praktiske og konkrete råd og redskaper du kan bruke på deg selv og dine nærmeste.

I denne modulen får du innføring i praktisk anvendt homeopati. Med utgangspunkt i klassisk homeopatisk kunnskap, om enkeltmidler til behandling av akutte og kroniske lidelser. Videre introduseres du for noen av heilpraktikkens mest effektive metoder fra moderne homeopati / kompleksmidler. Og du lærer å forstå bio-regulasjonsmedisin / homotoxikologi som er en viktig
del av heilpraktikerens teoretiske fundament, med bla avgiftning som grunnterapi

Videre vil du lære om urtemedisin, irisanalyse og du vil få kunnskaper om anamnesen (det innledende intervju med pasienten om bl.a. sykdomshistorien), som er et av heilpraktikerens viktigste redskaper i klinikken. 

Du vil lære om cellesaltterapi, immun- og isoterapi med de potente Spenglersan og Enderlein midlene.
Vi fortsetter videre med urtemedisin, komplekshomeopati, irisanalyse, visuell analyse og anamnese.

 

   1: Kurs / undervisning i Oslo:

Oppstartssamling. Naturmedisinske prinsipper

12 timer  2 dager

Iris analyse 4 - Praktisk irisanalyse

12 timer 2 dager

Anamnesetrening

 6 timer 1 dag

2: Kurs  / undervisning som live nettkurs / webinar:

Cellesaltterapi 8 timer 2 web
Irisanalyse: Cellesaltterapi ut i fra irisanalysen 3 timer 1 web
Homeopati for heilpraktikere
Komplekshomeopati diverse tema
10 timer 3 web

3: Forhandsinnpilte kurs - streames over nettet:

Klassisk homeopati 1 Innføring, teori og akuttmidler 12 timer
Klassisk homeopati 2
Miasmer, konstitusjonslære og kroniske lidelser
12 timer
Klassisk homeopati 3
Organon, homeopatisk filosofi og sykdomsforståelse
 4 timer
Iso-og immun-terapi- Enderlein terapi
Midler fra Sanum og Spenglersan /polysan
10 timer
Konstitusjonslære / menneskekunskap
etter Carl Huter`s lære -
 
 4 timer
Irisanalyse 1: Grunnleggende irisanalyse 12 timer
Iris analyse 2: Psykisk analyse/ RAYID modellen 12 timer
Iris analyse 3:  Videre teori og cases
(fysisk og psykisk analyse)
12 timer
Visuell analyse    6 timer
Innføring i anamnese
- Heilpraktikkens pasientintervju
  3 timer
Innføring i bio-regulasjonsmedisin 12 timer
 

 Totalt: 157 timer undervisning
 
30 timer / 5 dager i Oslo

 27 timer / 8 dager med livewebinar  (a 3 eller 4 timer)
 96 timer forhandsinnspilte kurs / streaming
 1 Moduleksamen

 
Kursmodul- Biologisk regulasjonsmedisin (homotoxikologi)

Terapiformen bioregulasjonsmedisin (tidligere homotoxikologi)
Ble grunnlagt av den Tyske legen Hans Heinrich Recheweg på 1930 tallet. Brukes av en rekke leger
og terapeuter internasjonalt, spesielt i opphavslandet Tyskland men er lite utbredt i Norge.

Bioregulasjonsmedisin er en viktig del av heilpraktikerens teoretiske fundament,
og er med på å gi en dypere forståelse av hvordan sykdom utvikles og prinsipper for helberedelse.

Bioregulasjonsmedisin kombinerer kunnskap fra både homeopati og konvensjonell medisin,
og er en brobygger mellom alternativ medisin og konvensjonell medisin.

Den vitenskapelige statusen til homotoxikologi er utviklet med stormskritt de siste årene.

Bioregulasjonsmedisin er en etablert videreutdanning på medisinstudiet
ved flere universiteter i Europa.

I tilegg til bio-regulasjonsmedisin (homotoxikologi) lærer du i denne modulen patologi, integrert med bioregulasjonsmedisinen, deler av patologien kommer som selvstudium før enkelte av  kursene i bioregulasjonsmedisin. Videre på modulen lærer du om behandlingstrategier ut i fra irisanalysen,
du lærer mer om anamnese og tilslutt i modulen får du omsatt alt du har lært hittil på utdannelsen
i praksis med to dager klinikk med pasienter.

 
   1: Kurs / undervisning i Oslo

Bioregulasjonsmedisin og anamnese

6 timer 1 dag

Klinikk

14 timer 2 dager

  2: Kurs  / undervisning som live nettkurs / webinar:

Bioregulasjonsmedisin
div tema, med integrert patologi

70 timer 20 web

Auto -sanguis terapi (med midler fra HEEL mfl)

3 timer 1 web

Irisanalyse:  Midler fra HEEL ut i fra Irisanalysen

4 timer 1 web

  3: Kurs som er forhandsinnpilte nettkurs

Syre-base balansen og bio-regulasjonsmedisin 4 timer 1 web
Terapiblokkering- 5 timer 1 web
Urinanalyser- Urinstiks og UriColor 3 timer 1 web
Pasientpsykologi -  Modul 1-5 20 timer 5 web
Vaksinasjon et informert valg 3 timer 1 web
Praktisk Psyko Neuro Endokrinologi -PNE   10 timer  2 web

 Totalt 160 timer undervisning
 
20 timer / 3 dager i Oslo
 77 timer / 22 dager med live webinar
 45 timer forhandsinnspilte kurs / streaming
 1 Moduleksamen

 

  Tilvalgskurs modul Bioregulasjonsmedisin

VALGFRITT KURS  + 3000,-kr til modulavgiften
DRT - Digital Resonans Test (og behandling)

  12 timer  2 dager

   
Kursmodul - Auriculoterapi og fysiske terapier 

I denne modulen lærer du heilpraktikkens hovedredskap til fysisk behandling, den franske auriculoterapi (øreakupunktur), videre lærer du ledd og ryggsøyleterapi etter Dorn metoden, og
vakuum kopping massasje som kan benytte som terapiformer alene eller i kombinasjon med auriculoterapien. I modulen får du også en introduksjon til østens medisinske filosofi og Kneip / hydroterapi.

 

  1: Kurs / undervisning i Oslo

Auriculoterapi 1 Grunnleggende øreakupunktur

14 timer 2 dager

Auriculoterapi 2 Smertebehandling med posturologi

14 timer 2 dager

Auriculoterapi 3 Frekvenser og terapiblokkeringer

14 timer 2 dager

Kopping terapi / Kopping massasje

10 timer 1web+1dag

Ledd og ryggsøyleterapi etter Dornmetoden

14 timer 2 dager

  2: Kurs  / undervisning som live nettkurs / webinar:

Auriculoterapi - Teoretisk innføring

2 timer 1 web

Hydroterapi / Kneipterapi - Teoretisk innføring

 2 timer 1 web

Østens medisinske filosofi.
5-elementslære, Organur, Meridianlære, Yin/Yang,Qi.

6 timer 2 web

  3: Kurs som er forhandsinnpilte nettkurs:

Antroposofisk medisin / antroposofisk homeopati

12 timer  3 web

 Totalt 90 timer undervisning
 
66 timer / 11 dager i Oslo
 14 timer / 3 dager med live webinar
 12 timer / 3 dager med forhandsinnspilte kurs / streaming
 1 Moduleksamen

 

  Tilvalgskurs modul Fysiske terapier

Dornmetoden: Repetisjon og øvingsdag

7 timer 1 dag

Dynamisk virvelsøyleterapi

7 timer 1 dag

 
Kursmodul -Kosthold og ernæring

I denne modulen presenteres du for de grunnleggende prinsipper i ernæringsterapi og dens
betydning for kroppens fysiske og psykiske velbefinnende. Med innføring i biokjemi og farmakologi
får du et godt fundament for at forstå prosesser og hindringer for bl.a. kroppens evne til avgiftning og selvregulering. Og du lærer å gi en individuell kostholdsveiledning, som ofte er en vesentlig forutsetning
for en suksessfull terapi. I farmakologi kurset lærer du om konvensjonelle legemidler, virkemekanismer, legemiddel- interaksjoner og bivirkninger, slik at du blir i stand til å evaluere pasientens bruk av konvensjonelle legemidler.

 

  1: Kurs / undervisning i Oslo

Praktikerkurs 1

6 timer 1 dag

Praktikerkurs 2 6 timer 1 dag
Kosthold, fordøyelse, psyke og immunforsvar 7 timer 1 dag
Irisanalyse- Kostholdsveiledning  ut i fra  irisanalysen 7 timer 1 dag
Klinisk undersøkelse 1 14 timer 2 dager

  2: Kurs  / undervisning som live nettkurs / webinar:

Grunnleggende ernæringslære 12 timer 3 web
Vitaminer og mineraler 8 timer 2 web
Farmakologi 1 Innføring i farmakologiske prinsipper
Legemidler og legemiddelbivirkninger
12 timer 4 web
Farmakologi 2 Legemidlenes påvirkning på kroppens vitamin og mineralstatus 4 timer 1 web

  3: Kurs som er forhandsinnpilte nettkurs:

Biokjemi 12 timer 3 web
Phytoterapi 1: Grunnleggene urtemedisin 24 timer 6 web
Phytoterapi 2  6 timer 2 web
Innføring i funksjonell medisin   12 timer 3 web
LGS - Lekk tarm Syndrom  8 timer 2 web
Matvareinntoleranser: Testing og behandling  9 timer 3 web
Tolking av blodprøveanalyser 5 timer

 Totalt 155 timer undervisning
 
40 timer / 6 undervisningsdager i Oslo
 36 timer / 20 dager med live webinar
 76 timer med forhandsinnspilte kurs /streaming
 1 Moduleksamen

 
Kursmodul - Eksamensforberedelse og eksamen

I denne modulen samles trådene og forbereder deg på den avsluttende eksamen som heilpraktiker og
ikke minst arbeide i klinikken etterpå. Med utgangspunkt i anamnesen, samt mange cases og praksis med pasienter trener du i å kombinere alle analyse og behandlingsredskapene. I denne modulen skal
du også levere en skriftlige hovedoppgave. og vi repeterer fra all teori, slik at du blir klar til den omfattende, avsluttende, muntlige heilpraktikereksamen.
 

 

   1: Kurs / undervisning i Oslo

Eksamensforberedelse 2 - Klinisk undersøkelse 2  7 timer 1 dag
Casetrening  6 timer 1 dag
Klinikk 14 timer 2 dager

  2: Kurs  / undervisning som live nettkurs / webinar:

Introduksjon til modulen og eksamensforberedelse 1 Naturmedisinske fag 4 timer 1 web
Oppstart webinar skriftlig hovedoppgave 1 time 1 web
Oppstart og drift av klinikk 3 timer 1 web
  3: Kurs som er forhandsinnpilte nettkurs:
Journalføring 3 timer 1 web
Eksamensforberedelse 3 - Medisinske fag 6 timer 2 web

  Annet

Skriftlig hovedoppgave

30 timer

  Silkeborg, Danmark

Eksamensforberedelse 4 / klinisk undersøkelse 3 mm 6 timer 1 dag
Avsluttende Heilpraktikereksamen 1 time

  Totalt 50 timer undervisning
 
Hovedoppgave beregnet til 30 timer
  27 timer / 4 undervisningsdager i Oslo
   8 timer med live webinar
   9 timer / 3 dager med forhandsinnspilte kurs /streaming
   6 timer / 1 dag i Silkeborg, Danmark
   1 Avsluttende muntlig heilpraktikereksamen


Hva koster utdannelsen 
Last ned prislisten her
 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no