Naturmedisinsk utdannelse

 
 

 

Hjem

 

 

 

 

Kontakt

 
 
 
 

 Motta nyhetsbrev

  Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 

Behandling

 Søker du alternativ behandling?
 Vi driver klinikk for helhetsmedisin
 på Nordstrand i Oslo
 
 
 

Innlogging
 for studenter

 


 

 

Om utdannelsen Kursmodulene Priser  
Eksamen og prøver Forelesere    

   HEILPRAKTIKERUTDANNELSEN

UTDANNELSE TIL HEILPRAKTIKER OVER 2 1/2 ÅR
1/2 ÅRS KURSMODULER

 

 Heilpraktikerutdannelsen er en bred
 og grunnleggende utdannelse i naturmedisin.

 Du blir en naturmedisinsk "allmennpraktiker" 
 På studiet får du en god og bred kompetanse på mange av naturmedisinens fagområder. 
 Utdannelsen består av 5 selvstendige kursmoduler + noen tilleggsfag.
 

- Studiet er et deltidsstudie med undervisning på
  helg og kveldstid og er lagt opp slik at du kan
  kombinere det med en hel- eller deltids-jobb

- Hoveddelen av den teoretiske undervisningen   
  foregår som nettkurs / webinar. En del av  
  nettundervisningen er innspilte leksjoner.
  Disse kan du tå når det passer for deg 

   - Oppmøte undervisning i Oslo

- Avsluttende heilpraktikereksamen
  hos heilpraktikerskolen i Danmark

 

NESTE STUDIESTART PÅ HEILPRAKTIKERUTDANNELSEN ER
Januar 2020  Oppstartssamling i Oslo (Datoen er enda ikke klar)

Les om de 5 kursmodulene her:

For påmelding / informasjon
Send mail til post@heilpraktikerskolen.no
Eller ring oss på telefon nr 951 74 291

 Det er ingen opptakskrav til utdannelsen, du melder deg på.

 Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om utdannelsen.
 
Ring oss gjerne for en uforpliktende prat om utdannelsen Tlf 951 742 91

 

Vil du vite mer om heilpraktikerutdannelsen ?
Se vårt informasjons-webinar om utdannelsen.

 
 

post@heilpraktikerskolen.no
951 74 291

Moduler og fag på heilpraktikerutdannelsen

På heilpraktikerutdannelsen lærer du blant annet fag som:

- Homeopati
- Homeopati for heilpraktikere
- Biologisk regulasjonsmedisin / homotoxikologi,
- Antroposofisk medisin
- Cellesaltterapi
- Ernæringslære
- Matvareinntoleranser (testing og behandling)
- Urteterapi (phytoterapi)
- Auriculoterapi (øreakupunktur etter Nogier)

- Klinisk undersøkelse
-
Koppingterapi
- Ledd og ryggbehandling etter Dornmetoden
- Irisanalyse og visuell analyse

- Pasientpsykologi
- Anatomi og fysiologi
- Patologi
- Biokjemi
- Farmakologi
  Følg linkene nedenfor for oversikt over alle fag som inngår i utdannelsen
  - Oversikt over de 5 modulene, hvilke fag modulen inneholder
    og når de forskjellige modulene arrangeres finner du her:
 
  - Oversikt over fag som ikke inngår i de 5 modulene finner du her:
 
 

Studieformer:
Utdannelsen til heilpraktiker er basert på følgende studieformer:

 

o Selvstudium

o Nettbasert undervisning (nettkurs / webinar)

o Klasseromsundervisning i Oslo

o Skriftlig hovedoppgave

o Hjemmeeksamen etter hver kursmodul

o Avsluttende (muntlig) Heilpraktikereksamen

 
 
 

Om Skolen

Norsk heilpraktikerskole ble startet i 2011 av Lars Steinar Haugen,
som og er skolens leder.Skolen tilbyr kurs og utdannelse i naturmedisin.
Vi driver skolen i nært samarbeide med heilpraktikerskolen i Danmark, som har utdannet terapeuter i mer enn 30 år
. Gjennom vårt samarbeide med den danske heilpraktikerskolen, kan vi tilby undervisning av høy kvalitet med de beste forelesere innenfor sine felt. vi samarbeider blant annet om kvalitetssikring, utveksling av forelesere, fellesundervisning og eksamen.

Den norske heilpraktikerutdannelsen baserer seg som den danske på den tyske heilpraktikertradisjonen. Skolens administrasjon er i Oslo, hvor vi og har den praktiske delen av undervisningen.

  Som student på heilpraktiker- utdannelsen blir du utdannet i de grunnleggende og avgjørende elementer
  i en naturmedisinsk forståelse av sykdom og sunnhet.

 

Les om mange av underviserne du møter på utdannelsen her:

 

Hva er heilpraktikk?

Heilpraktikken har sin opprindelse i tysk folkemedisinen og er regulationsterapi med naturlige metoder. Den omfatter flere elementer som for eksempel homeopati, urtemedisin, irisanalyse, kostveiledning osv Mange av de metodene, heilpraktikken anvender i dag, anvendes i det meste af Europa av både leger og naturmedisinske behandlere.

Ordet heilpraktiker kan oversettes til norsk som Helbredelses -praksis
En heilpraktiker er det samme som en naturlege.
Dvs en lege som behandler gjennom å støtte opp om
og hjelpe
kroppens egne naturlige helbredende evner.

 

Hvordan arbeider en heilpraktiker?

En heilpraktiker arbeider med å  støtte opp om og hjelpe kroppens egne naturlige helbredende evner.
Dette
kalles også for regulasjonsterapi. Med regulasjonsterapi menes terapi med formål å oppnå
balanse i kroppen og psyken.

Når våre organsystemer og vår psyke er i balanse kan vi ikke  bli (eller være) syke. Det er derfor meget viktig opprettholde balansen. I motsatt tilfelle, ved ubalanser  vil kroppen før eller senere bli syk. Måten vi lever på, vår livsstil har stor betydning for om vi klarer å opprettholde balansen

 Regulasjonsterapi går ut på å

- Eliminere skadelige stoffer

- Tilføre manglende substanser

- Gjenskape balanse

Noen organsystemer kommer ut av balanse / blir syke før andre Det er der hvor vi har vår svake link.
(Et kjede er aldri sterkere enn sin svakeste link) Vår genetisk predisposisjon

Likegyldig hvilken sykdom vi har. Det dreier seg uansett om en ubalanse i kroppens indre system Negative følelser belaster oss over det limbiske system og det vegetative (autonome nervesystem) Negative følelser belaster den fysiske kroppen.

AUTOREGULASJONS SYSTEMET Er et selvregulerende feed-back system
De fleste interaksjoner i kroppen virker via autoregulerings -systemer. Autoregulerings systemer bruker signaler fra andre systemer via feedback mekanismer til å korrigere seg
Det er når slike systemer blir blokkert og / eller kommer ut av balanse at vi blir syke.

Det er viktig å forstå at kronisk sykdom er ikke noe som plutselig skjer 
En sykdom starter alltid på nivå med en feilregulering / manifestering av en ubalanse

En sykdom starter aldri inne i en celle

Menneskets system er selvregulerende  Hvis det balanserende systemet ikke fungerer
Vil ubalansen gradvis trenge inn til dypere nivåer  i kroppen, og det er først når den kommer inn til et visst nivå at dette manifesterer seg som en kronisk degenerativ sykdom

Det som gjelder ved terapi er å gjenopprette balansen.
Behandling settes inn for å få dette systemet i likevekt . Angrepspunktet og behandlingsmåter kan være forskjellig

Nøkkelen er å finne grunnårsaken
Vi kan ha mange symptomer fra forskjellige steder i kroppen. Ofte hanger disse symptomene sammen i en permanent vekselvirkning . En god terapi arbeider med grunnproblemet

All sykdomsbehandling krever, at man vet hva som er sykdommens egentlige årsak.
Gjennom å lytte til pasienten (gjennom en grundig anamnese) Og gjennom å foreta de nødvendige undersøkelser. Finner heilpraktikeren årsakene til sykdomen. Dette er en viktig del av heilpraktikerens arbeid  Å gjøre dette før man starter opp en behandling er viktig  For jo mer nøyaktig årsaken kan bestemmes, desto bedre og raskere kan pasienten helbredes

I heilpraktikken bruker vi mange ulike metoder og teknikker for å
Analysere, diagnostisere og behandle.
Hver metode og teknikk har vist seg å være nyttig å bruke på forskjellige steder i kroppens systemer.

 

  Hva koster utdannelsen?   Last ned prislisten her

 

Medlemskap i utøverorganisasjon

   NLH  (Norges Landsforbund av Homøopraktikere)  NLH`s hjemmeside:

- 3 fullførte kursmoduler på heilpraktiker utdannelsen, eller 300 timer på tvers av
 kursmodulene dekker NLH`s medlemskrav i naturmedisinske fag.
- Heilpraktikerskolens utdannelse i anatomi og fysiologi med spesialpatologi for 
  naturterapeuter, dekker  NLH`s medlemskrav i medisinske fag.
- VEKS fag - For medlemskap i NLH kreves VEKS fag på 50 timer.
   Arrangerer ikke hos heilpraktikerskolen, Vi anbefaler kurset som arrangeres i NLH`s egen regi.
 
 
  Adgangskrav:

Det er ingen opptakskrav ved skolen, man melder seg på innen påmeldingsfristen.
Alle kursmoduler (unntatt den siste modulen modul eksamensforberedelse) kan tas uavhengig av hverandre. Dersom du ikke ønsker å ta hele utdannelsen, kan du delta på enkeltmoduler.

   For å starte på siste modul (Eksamensforberedende modul) kreves at du har:

1) Fullført alle de 4 andre modulene på heilpraktikerutdannelsen.

2) Du har tatt eksamen i grunnleggende anatomi og fysiologi på minimum 75 undervisningstimer.

3) Bestått VEKS kurs på 50 timer  (må tas hos en ekstern tilbyder)

 

For å få gå opp til eksamen kreves at du har:

1) Fullført alle 5 moduler på heilpraktiker utdannelsen og fått godkjent den skriftlige hovedoppgaven

2) De tyske reglene krever at du har at du har en ren straffeattest. Vi følger samme regel.

 

Studieerfaring er et pluss, da studiet krever mye selvstudie


  Litteratur / pensumliste:

- Alle kompendier / vedlegg osv som deles ut på kursene er pensum
  Materialet til forelesningene sendes ut på email slik at studentene selv printer disse ut til 
  undervisningen. Alternativt kan papirkompendiene kjøpes av oss (sendes i posten ved nettkurs)

- For noen av modulene kommer i tilegg noen bøker som pensum eller tileggslitteratur 
  Bøkene må studenten bestille og betale selv.

 

   Litteraturliste for heilpraktikerutdannelsen finner du her

 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no

M