Naturmedisinsk utdannelse

 
 
 

Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 
 

 Motta nyhetsbrev

  Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 

Behandling

 Søker du alternativ behandling?
 Vi driver klinikk for helhetsmedisin
 på Nordstrand i Oslo
 
 
 

Innlogging
 for studenter

 


 

 

Heilpraktikerutdannelsen Anatomi og fysiologi Dyrehomeopat
Dornmetoden Enkeltkurser  

   UTDANNELSE I BIOREGULASJONSMEDISIN
(HOMOTOXIKOLOGI) INKLUDERT PATOLOGI

100 UNDERVISNINGSTIMER OVER 6 MÅNEDER

 

 Utdannelsen i bioregulasjonsmedisin er 100% nettbasert
webinarer og innspilte forelseninger

 Webinarene går på helg og kveldstid.
 

Fleksibelt studie - Studer når det passer for deg
 Det blir gjort opptak av alle live webinarer
 Om du ikke kan delta når noe arrangeres kan du i stedet se opptaket senere.

Det er ingen opptakskrav til utdannelsen, kun påmelding.
Utdannelsen avsluttes med en 3 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.
Ring oss gjerne for en uforpliktende prat om utdannelsen Tlf 951 742 91
STUDIESTART- 25.8.2018

 

PÅMELDING / INFO TIL: post@heilpraktikerskolen.no eller Tlf: 951 74 291

 
 

   Utdannelsen består av:

 
  Foreleser:
Foreleser og faglig ansvarlig Lars Steinar Haugen
  r Nettbasert undervisning
      (Live webinarer og innspilte forelesninger) 
  r Selvstudie.
  r Eksamen .(Skriftlig hjemmeeksamen)
 
 
  Studieavgift og betaling     Studieplan
 

Studieavgift: 16 800,- kr  

r Betalingsalternativ 1:
 
   Studieavgiften betales i sin helhet før studiestart.

r Betalingsalternativ 1:
   
Mot et tilegg på 10,6%
     kan du dele opp betalingen i 3 avdrag.

r Påmeldingsfrist: 13.8.2018

EARLY BIRD Spesialpris ved tidlig påmelding og betaling av studieavgiften

Kun 12 800,-kr i studieavgift - Du sparer 4000,-kr

Gjelder ved påmelding og betaling av studieavgiften innen 8 juni 2018

 
  r Studiestart 25.8.2018
  r Live webinarene arrangerer
       på kveldstid og helger
  r For oversikt over alle delkurs som inngår i
      utdannelsen - Se lenger ned på siden.
      For kursdatoer for live webinarene ta kontakt
      med skolen og be om å tilsendt oversikt
      post@heilpraktikerskolen.no
  r Eksamen 26.1.2019
  Påmelding / info

Norsk Heilpraktikerskole v/ Lars -Steinar Haugen

   post@heilpraktikerskolen.no   
 TLF: 951 74 291
 
 

Vil du vite mer om BIOREGULASJONSMEDISIN?
Se vårt 1 timers gratis innføringswebinar om bioregulasjonsmedisin / homotoxikologi

 
 
 
 

   

GRUNNKURS I BIOREGULASJONSMEDISIN
Det er og mulig å bestille grunnkurs i bioregulasjonsmedisin på 12 timer
for å lære mer før du bestemmer deg for å delta på utdannelsen.
Kursavgiften for grunnkurset på 1595,- kr blir trukket i fra på
studieavgiften om du senere begynner på studiet.
 

HVA ER BIOREGULASJONSMEDISIN?

Bio-regulatory medicine eller System biology medicine
er de engelske benevnelsene på bioregulasjonsmedisin.
Bioregulasjon:
Er definert som regulering av biologiske prosesser i kroppen.
Bioregulasjonsmedisin:
Er bruk av terapier for å regulere biologiske prosesser ved ubalanser og sykdom i organismen. Bioregulasjonsmedisin er
en integrativ og avansert form for komplementær og alternativ medisin. I bioregulasjonsmedisin integreres kunnskap fra naturmedisin med moderne vitenskap og forskning innen områder som
molekylærbiologi epigenetikk, cellebiologi, biokjemi, immunologi, endokrinologi, neurologi osv.

 

 
Bioregulasjonsmedisin
benytter metoder og medisiner som virker indirekte

gjennom å aktivere kroppens selvregulerende evner,
slik at kroppen settes i stand til å helbrede seg selv og dermed gjenvinne helsen. Dette er midler som virker helt ned på kroppens genenivå - Epigenetikk.
Det grunnleggende i bioregulasjonsmedisin er forståelsen av at mikromiljøet, dvs bindevevet eller også kalt matrix, dvs miljøet som våre celler lever i, er det kritiske punktet  som opprettholder en frisk og velfungerende celle og at det er her kampen mellom helse og sykdom foregår. Mikromiljøet er det området / stedet hvor overføring av biologisk informasjon i organismen / vevet skjer.  Og det er på dette nivået at de bioregulatoriske legemidlene har sit virkeområde. Ved å gripe inn på dette nivået kan vi ved hjelp av de bioregulatoriske legemidlene modulere den biologiske aktiviteten ikke bare helt ned på cellenivå men helt ned på genenivå.
I bioregulasjonsmedisin
jobbes det blant annet med terapier som:

Ernæring, homeopati, homotoxikologi, urtemedisin osv
På vår utdannelse i bioregulasjonsmedisin vil vi ha spesielt
fokus på homotoxikologi og bruk av de homotoxikologiske legemidlene fra firmaet HEEL Biologische Heilmitte

Det foreligger en rekke studier, både grunnforskning og kliniske studier, som dokumenterer at de bioregulatoriske legemidlene
er like effektive som konvensjonell medisin og at de er
uten de samme bivirkningene som konvensjonell medisin har. Bioregulasjonsmedisin tilbys og som en videreutdannelse på medisin studiet ved flere universiteter i  Europa.

Utdannelsen i bioregulasjonsmedisin består av følgende tema / delkurs.

 

 • Innføring i klassisk homeopati

 • Homeopati fra klassisk til moderne

 • Grunnkurs i bioregulasjonsmedisin

 • Syre-base balansen og bioregulasjonsmedisin

 • Bioregulasjonsmedisin - Toxiner og detox / avgiftning 

 • Bioregulasjonsmedisin - Lymfesystemet + Lidelser i urinveiene inkludert patologi.

 • Bioregulasjonsmedisin - Immunsystemet, immunmodulering og virussykdommer

 • Bioregulasjonsmedisin - Bevegelsesapparatet  inkludert patologi.

 • Bioregulasjonsmedisin - Mage tarm / fordøyelse systemet inkludert patologi.

 • Bioregulasjonsmedisin - Luftveiene inkludert patologi og allergier  

 • Bioregulasjonsmedisin - Hjerte kar/sirkulasjon inkludert patologi.

 • Bioregulasjonsmedisin - Det endokrine systemet inkludert patologi.

 • Bioregulasjonsmedisin - Nervesystemet - sansene inkludert patologi.  

 • Bioregulasjonsmedisin - Mentale / psykiske tilstander inkludert patologi.

 • Bioregulasjonsmedisin - Huden inkludert patologi.

 • Bioregulasjonsmedisin og i anti-aging og geriatri  

 • Bioregulasjonsmedisin repetisjon, kasus og kausalkjeder

 • Avsluttende eksamen

 

  Antall undervisningstimer 100  -- Undervisningsform: Live webinarer og innspilte forelesninger
 

post@heilpraktikerskolen.no
951 74 291
 

 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no

M