Naturmedisinsk utdannelse

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Motta nyhetsbrev

 
 Meld deg på skolens nyhetsbrev
 Få oppdateringer om kurs og 
 utdannelse
 
 E-mail
Ditt navn
 
 
 
 
 
 

 

 

Kurs i naturmedisin Kurskalender Innspilte kurs
Dornmetoden Irisanalyse Auriculoterapi

 

KURS I AURICULOTERAPI

Oslo - våren 2019

Med Anne Marie Vester

 

48 UNDERVISNINGSTIMER OVER 3 HELGER

 

Lær å behandle en lang rekke tilstander og lidelser med auriculoterapi

Auriculoterapi er øreakupunktur etter den franske skolen. Sammenlignet med den østlige øreakupunkturen er teknikken vesentlig mer avansert og effektiv ved både behandling
og diagnose. Enten som selvstendig terapi eller i kombinasjon med andre behandlinger.

Auricoloterapi er enkelt å lære. Og allerede etter det første kurset
 blir du i stand til å behandle en lang rekke vanlige tilstander og lidelser med et positivt resultat.

 

Kurs 1: 2- 3 mars 2019 - 16 undervisningstimer
- Grunnleggende øreakupunktur

Kurs 2: 6- 7 april 2019  - 16 undervisningstimer
- Smertebehandling med posturologi

Kurs 3: 4- 5 mai  2019   - 16 undervisningstimer
- Frekvenser og terapiblokkeringer

Se beskrivelse av hvert kurs nedenfor

Det er og mulig å delta på kun kurs 1 eller kurs 1+2


:Version 4

Underviser: Anne Marie Vester
Akupunktør, øreakupunktør og posturolog

Utdannet ved bl.a. ChangChun Universitet i Kina,
og hos lege og øreakupunktør Raphael Nogier.

Anne Marie Vester er Nordens ledende og en av  Europas ledende behandlere
og undervisere i auriculoterapi (øreakupunktur etter den franske skolen)
Har drevet egen klinikk siden 1987.
I dag har hun flere ansatte i både Holstebro og København.

Anne Marie er kjent som en karismatisk, begeistret og engasjert underviser

 

  Kursavgift:

 For alle 3 kurs
 Ved  påmelding og betaling
 innen 10 dager før 1.kurs                             12 700,- kr

  Påmeldingsfrist
  11.2.19

 For alle 3 kurs
 Ved oppdeling av kursavgiften i 3 avdrag    13 900,-kr

 

 For 1 kurs                                                 
 
Pris pr enkeltkurs                                         4 900,-kr

 

 

  Early Bird

 For alle 3 kurs
 Ved påmelding og betaling                      10 700,- kr
 Innen 7 januar 2019                                  (Du sparer 2000,-kr)    

 
  Kursmateriell:   Kompendium utleveres på kurset og inngår i kursavgiften
  Bøker:    Du blir anbefalt 3 bøker, disse kan du kjøpe på kurset (frivillig)
  Utstyr: Obligatorisk utstyr er trykkpenn,
  Trykkpenn kan kjøpes på kurset eller i nettbutikk som tilbyr behandlerutstyr
   Anbefalt utstyr Agiskop DT (punktsøker + behandler)
  Agiskop kan kjøpes hos ulike netbutikker som tilbyr behandlerutstyr
 
     Påmelding / info til post@heilpraktikerskolen.no   / Tlf: 951 74 291
 
 
 

  Om auriculoterapi

 

Auriculoterapi ble grunnlagt av den franske læge Paul Nogier i 1951. Senere er terapien videreutviklet og utforsket,
basert på en forståelse av sentralnervesystemets oppbygning.
Forskning pågår fortsatt i dag, spesielt i Frankrike,
hvor det bl.a. undervises i auriculoterapi på flere universiteter.

I behandlingen benyttes øret som reflekssone, og behandles med enten nåler eller forskellige infrarøde frekvenser.
Når det for eksempel oppstår smerter i kroppen, vil disse smerter avbilde seg i øret, som et eller flere ømme punkter.

Auriculoterapien omfatter også de såkalte neuro-vaskulære komplekser: Dette er en annen type punkter,
som viser seg ved funksjonelle forstyrrelser i kroppen, og som kun kan finnes med auriculoterapiens elektriske punksøker.

 

  Auriculoterapi 1: Grunnleggende øreakupunktur
    2- 3 mars 2019 - Kl 0930 - 1730

 På kurs 1 lærer du å orientere deg på øret.
 Du lærer en lang rekke behandlingsregimer til vanlige lidelser. 


Du lærer blant annet om
:

q De forskjellige punkttyper i øret
q Ørets somatroropi: Dvs kartet på ørets forside og kartet på ørets bakside
q Ørepunktenes 3 grunnleggende faser
q Behandlingsregimer for en rekke lidelser
q Nåleteknikk med praktisk trening
q Presentasjon av auriculoterapiens grundleggende instrumenter: Trykkpenn og Agiscop DT

 

Auriculoterapi 2: Smertebehandling med posturologi
6- 7 april 2019 Kl 0930 - 1730

 

Lær å fjerne smerter med omgående resultat,
og få et effektivt redskap til å løse opp stress og angst tilstander.

Auriculoterapi benyttes ofte i nært samarbejde med posturologi.
En metode, som først og fremmst søker efter årsagen til smerter i kroppens holdning og tonus, den såkaldte dystoni.
Forstyrrelser i samsynet, det indre øre, kjeve- eller fot funksjonen viser seg ofte å være årsak til
både smerter, depresjonstilstander og en rekke andre lidelser.
Og ofte vil en enkelt behandling gi omgående resultater.

I de senere år har auriculoterapien utviklet seg til også å omfatte behandling med farget lys på ørenes reflekssoner. Det viser seg, at vi med kun få og veldig enkle behandlinger med en lyspenn kan oppløse
både stress- og angsttilstander. Tilstander, som ellers kan ligge som alvorlige blokkeringer og føre til andre, kanskje mer fysiske lidelser og plager.

På kurs 2 lærer du de grunnleggende posturologiske teknikker. Og du lærer å fjerne smerter – i de fleste tilfeller med omgående resultat. Du blir introdusert til VAS: auriculoterapiens pulsdiagnose. Og du lærer å
løse opp stress og angsttilstander på en mild og enkel måte.


Du lærer blant annet om:

q Å fjerne smerter med posturologi og øreakupunktur – ofte med øyeblikkelig resultat
q Øynene, det indre ørets, kjevens og fotens innflytelse på kroppens tilstand
q VAS: auriculoterapiens pulsdiagnose
q Å fjerne terapiblokkeringer ved behandling i øret med farget lys
 

Forutsetning for deltagelse :
Deltagelse på kurs 1, eller at du har tilsvarende kunnskaper fra tidligere

 

Auriculoterapi 3: Frekvenser og terapiblokkeringer
4- 5 mai  2019  Kl 0930 - 1730

 

Lær den franske VAS-puls-analyse, få innsikt i Nogiers frekvenser,
og lær å  finne og fjerne terapiblokkeringer.

En viktig del av auriculoterapien er behandling i øret med infrarøde frekvenser.
I forbindelse med for eksempel inflammasjoner og forstyrrelser i kroppens organer har det vist sig, at det
ofte er mer effektivt å behandle kroppens organsystemer via øret med ulike infrarøde frekvenser, enn det er
å behandle med nåler. A
uriculoterapien har kartlagt en rekke frekvenser som kan benyttes ved forskellige lidelser forskellige steder på kroppen.

Kurs 3 går i dybden på behandling med frekvenser.
Du arbeider videre med VAS-puls-diagnosen og lærer bl.a., hvordan du gjennom å søke i øret kan finne
frem til og behandle den underliggende årsaken til de lidelser, dine pasienter har.

Alle behandlere opplever av og til, at behandlingen ikke hjelper pga en eller annen form for terapiblokkering. Auriculoterapi er meget effektivt til å finne blokkeringer, som skyldes for eksempel matvareintoleranser, gamle arr, tannfokus eller andre forstyrrelser.

Gjennom VAS-testen – auriculoterapiens pulsdiagnose
– Kan terapiblokkeringer finnes med flere ulike metoder,

På kurset lærer du å teste for og fjerne terapiblokkeringer.
Matvareintloleranser krever i første omgang at spesifikke matvarer fjernes.
Andre terapiblokkeringer kan fjernes med auriculoterapi, ofte med øyeblikkelig virkning.


Du lærer blant annet om :

q Hvordan du bruker VAS: auriculoterapiens pulsdiagnose
q Å behandle med Nogiers frekvenser
q Å teste for og eventuelt  fjerne terapiblokkeringer:
     Matvareintoleranse, fysiske og psykiske arr, tannfokus m.m.
q Bruk av auriculoterapiens instrumenter:
     Agiscop DT, GL+ Stimulator og sort -hvit hammer
 

Forutsetning for deltagelse:
Deltagelse på kurs 1 og 2 eller at du har tilsvarende kunnskaper fra tidligere.

 

 

 

Norsk heilpraktikerskole - Tlf 951 742 91 - PB 27 Kringsjå 0807 Oslo - email: post@heilpraktikerskolen.no